Afbeelding
Foto: Nick de Vries

Zuiderzeehaven al berekend op diepgang van 5.000 ton coasters

· leestijd 1 minuut Ondernemen in Kampen

De eerste gesprekken over het verbreden van de Kornwerderzandsluis dateren al van zeker vijftien jaar terug, toen er ook in Kampen volop gebouwd werd aan de Tweede Zuiderzeehaven. “Deze haven is destijds technisch al uitgediept op de diepte van deze grotere coasters, die straks, wanneer de sluis wordt aangepast, het IJsselmeer op kunnen en dus ook onze haven kunnen bereiken”, vertelt Bert Weever.

Door Alex de Jong @ Attest Communicatie

“Het nabijgelegen terrein Haatland heeft een vaargeul met een diepte van vier meter. Daar kunnen deze schepen in de toekomst pas afmeren wanneer de bestaande damwand wordt aangepast, zodat uiteindelijk ook hier de vaargeul kan worden uitgediept. Maar dat is allemaal prima uitvoerbaar. “De lobby is in die tijd op gang gekomen vanuit de provincie Fryslân en het bedrijfsleven. In Kampen zijn de drie bedrijven Hoeben, Van Wijk & Olthuis én Graansloot de kartrekkers; zij hebben van meet af aan het belang van een veel bredere sluis in gezien.” Graansloot, Van Wijk & Olthuis en Hoeben hebben hun bedrijven aan de Zuiderzeehaven van Kampen.  

26,5 miljoen euro
Volgens Bert, die zich van meet af aan er sterk voor heeft gemaakt om de Kamper ondernemers enthousiast te maken voor de plannen, zijn alle ondernemers, die nu ook al gebruik maken van vervoer over water, bereid de knip te trekken. “Ons belang is zo groot, dat we zelfs willen meebetalen aan de realisatie. Dat is toch uniek?” Eerder al boden de bedrijven  de Tweede Kamer zodoende een symbolische cheque van 26,5 miljoen euro aan; zijnde de financiering die het bedrijfsleven op tafel wenst te leggen. Dat doen ze overigens niet op voorhand, maar naar rato, vanaf het moment dat ze met een breder schip dan nu gebruikelijk, de sluis passeren. De bedrijven betalen dan als het ware tol. Dit wordt pas dan ook met de ondernemers afgerekend. “De Provinciale Staten van Fryslân hebben met een meerderheid van 85% van de stemmen - met dank aan gedeputeerde Avina Fokkers die hiervoor haar nek heeft uitgestoken - op 21 december 2022 besloten dit bedrag voor te financieren, met ondersteuning van de Provincie Overijssel, bij monde van gedeputeerde Bert Moerman. Het gaat via de Port of Zwolle, waar ook diens directeur Jeroen van den Ende, een belangrijke rol in heeft gespeeld”, vertelt hij. “In eerste instantie zou er een looptijd, inclusief rente, zijn van vijftien jaar. Mocht het nodig zijn, dan kan deze periode opgerekt worden om zo het bedrijfsleven voldoende tijd te geven om het fonds te vullen. En dat willen we; tenslotte hebben we ons hier niet voor niets aan gecommitteerd.”

Nick de Vries

Afbeelding
herdenkingsconcert 4 mei in Grote of Andreaskerk Hattem Cultuur Ingezonden 17 uur geleden
Afbeelding
Opening 'De Laatste Dag van Jo Leo Snoep' in het Stedelijk Museum Kampen (3 foto's) 3 foto's instagram 19 apr, 20:58
Afbeelding
Isala doet onderzoek naar Porfyrie: 'Soms lopen mensen jarenlang rond met ernstige klachten' Partnerbijdrages 19 apr, 20:44