Deze bijdrage van Raadspraat is geschreven door Jacolien van de Wetering van de CDA-fractie.
Deze bijdrage van Raadspraat is geschreven door Jacolien van de Wetering van de CDA-fractie. Foto: Herman IJssel

Raadspraat CDA: Vrijwilligers en verenigingen: kloppend hart van onze gemeenschap

· leestijd 1 minuut Politiek

In Twente werken overheid, ondernemers en onderwijs samen aan het versterken van hun welvaart. Niet alleen met als doel om geld en goed te vergaren, maar vooral om van Twente een regio te maken waar het goed wonen, werken en leven is voor iedereen. Hoe aantrekkelijk dat is, wordt aangetoond aan de hand van het Bruto Twents Geluk. 

Ook in onze gemeente Kampen zien we dat inwoners, bedrijven en organisaties naar elkaar omzien en samen graag de schouders eronder te zetten om iets moois tot stand te brengen. Zij dragen bij aan het ‘Bruto Kamper Geluk’, dat onze fractievoorzitter Henk Selles introduceerde tijdens de Algemene Beschouwingen in de gemeenteraad. 

CDA Kampen is ervan overtuigd dat het rijke verenigingsleven in onze gemeente direct van invloed is op het Bruto Kamper Geluk. Want geluk wordt voor een belangrijk deel bepaald door de verbondenheid met anderen. Wij zien de betrokken vrijwilligers waar de verenigingen op bouwen dan ook als het cement en het kloppend hart van onze gemeenschap. Zonder vrijwilligers en verenigingen rolt de bal niet en kleurt onze gemeente op Koningsdag niet oranje. Op hen moeten we zuinig zijn.

Vrijwilligers houden ook de verenigingsgebouwen draaiend; de plek waar jong en oud elkaar ontmoeten. Het verontrust de fractie van CDA Kampen dat verenigingsgebouwen en dorpshuizen, net als vele anderen, worstelen met fors stijgende energielasten. Het CDA is daarom uitgesproken voorstander van het versnellen van de verduurzaming van ons maatschappelijk vastgoed.  Wij vinden ook dat de gemeente (dorps)verenigingen moet ondersteunen bij het verduurzamen van hun gebouwen. Wij hebben bij de begrotingsbehandeling het college van burgemeester en wethouders dan ook gevraagd om hier haast mee te maken.  

Verenigingen hebben vaak meer uitdagingen dan de energierekening alleen. Zo kan het lastig zijn om voldoende bestuursleden te vinden. Of kunnen verenigingen regeldruk ervaren. Om verenigingen en vrijwilligers te ontzorgen en te ondersteunen, is het CDA in oktober gestart met het offensief ‘Vereniging Nederland’. 

Onderdeel van het offensief ‘Vereniging Nederland’ zijn onder een andere een landelijk meldpunt, waar verenigingen specifieke issues kunnen melden. Ook heeft CDA Kampen een enquête verspreid onder verenigingen in onze gemeente. Hiermee wil CDA Kampen graag knelpunten en ideeën verzamelen waar de politiek mee aan de slag kan. Bijvoorbeeld overbodige regels afschaffen.

Via www.verenigingnederland.nl hoort het CDA graag wat er goed gaat en wat er beter kan. Want bij de coöperatieve samenleving, waarin we er samen de schouders onder zetten, hoort een sterk verenigingsleven. 

Met de feestdagen in het verschiet, vergeet dan onze eigen ondernemers, vaak de steun van uw club of vereniging, niet. Namens CDA Kampen wens ik u alvast goede dagen toe. 

Jacolien van de Wetering-De Groot 

Raadslid CDA Kampen

Nick de Vries

Familieleden van Anna Diender, museumvertegenwoordigers en Eva Vriend voor het Schokker huis
Opening Schokker huis en boekpresentatie Eva Vriend Cultuur Ingezonden 8 uur geleden
Afbeelding
112 KAMPEN: Gaslek ontstaat bij graafwerkzaamheden Beekmanstraat 112 12 uur geleden
Afbeelding
112 KAMPEN: Brandweer krijgt melding van uitslaande brand tijdens oefening Amandelboom 112 11 apr, 20:12