Afbeelding
Foto: Tennekes.

Column Bort Koelewijn: ‘U bent een leuke burgemeester voor de carbidschutters, maar de rest laat u in de steek’

· leestijd 4 minuten Politiek

Tweet

‘P.S. U bent een leuke burgemeester voor de Carbid schutters maar de rest van de Kampenaren laat u in de steek of kortom die kunnen verrekken’.

Dit aan mij gerichte twitter bericht zal denk ik vele inwoners uit het hart gegrepen zijn. En ik begrijp dat. Want in de krant en andere media bepleit ik vrijheid voor gemeenten om zelf de omgang met carbid bij de komende jaarwisseling te regelen. Dit om te voorkomen dat er landelijk een algemeen geldend verbod komt. Een landelijk verbod zal –verwacht ik- niet helpen om in Kampen overlast van carbid te voorkomen. Beter lijkt het mij goede afspraken met carbidschutters te maken waar zij zelf achterstaan en die ook willen naleven. Logisch dat de indruk bestaat dat ik het alleen voor carbidschutters opneem. Maar dat is maar een deel van het verhaal.

U bent een leuke burgemeester voor de Carbid schutters maar de rest van de Kampenaren laat u in de steek.

Vader

Misschien helpt een ander voorbeeld. Zelf ben ik vader van 6 kinderen. Nu zijn ze het huis uit, maar daar zijn wel wat jaren aan vooraf gegaan. Ieder van hen heeft een eigen karakter. Ieder van hen vertoonde in de loop der tijd een eigen gedrag. En de een had wat meer aandacht van mijn vrouw en mij nodig dan de ander. Maar die extra aandacht voor de een betekende voor ons nooit dat we de anderen in de steek wilden laten. Integendeel. Ik durf te beweren dat het juist ook in het belang van de andere kinderen was dat we die speciale aandacht gaven. Gewoon voor de rust en de balans in ons gezin. En natuurlijk: als andere kinderen blijk gaven daardoor aan aandacht tekort te komen, was dit wel een belangrijk signaal. 

Carbid historie

Carbid schieten heeft in Kampen een eigen historie. Onze teamchef van de politie, Johan Ekkel, doet daar historisch onderzoek naar. Het is een historie van tientallen jaren. Met als bakermat Brunnepe. Het carbid schieten heeft een tijd gekend waarin het melkbusschieten gebruikt werd om bewust de confrontatie met de overheid aan te gaan. Ik heb inwoners gesproken die –nu op leeftijd- nog steeds met passie over hun ervaringen bij de strijd met de Mobiele Eenheid in geuren en kleuren wisten te vertellen. Toen ik in Kampen als burgemeester kwam kreeg ik te maken met veel klachten van inwoners en van de wijkzorg dat al ver voor de jaarwisseling met melkbussen werd geschoten. Al vanaf de herfstvakantie. Dat was heel duidelijk in strijd met de norm. Alleen op oudejaarsdag mocht je melkbusschieten. 

Ik heb inwoners gesproken die –nu op leeftijd- nog steeds met passie praten over hun strijd met de Mobiele Eenheid.

De politie deed vreselijk haar best maar kon er maar beperkt invloed op uitoefenen. Het was een kat en muisspel tussen schutters, inwoners en politie. Dat gaf ons nu 11 jaar geleden aanleiding om bewoners en schutters te spreken in De Reijersdam in Brunnepe. Met elkaar maakten we de afspraak dat het schieten vanaf de herfstvakantie afgelopen zou zijn. Wel is een compromis gesloten. Sindsdien is het melkbusschieten in Brunnepe beperkt tot enkele avonden voor de jaarwisseling op vastgestelde tijden. De schutters houden zich prima aan de afspraken. De enkeling die dat niet doet kan rekenen op een actie van de wijkagent. De sfeer op straat is aanzienlijk verbeterd.

Beperkt aantal plekken

Tot aan vorig jaar stond de Algemene Plaatselijke Verordening van Kampen toe dat overal met melkbussen geschoten mocht worden. Samen met de Stichting Welzijn Kampen en de wijkagenten zijn contacten gelegd met groepen schutters. Met die groepen zijn afspraken gemaakt voor zogenaamde hotspots. Elk jaar nam ik die met de schutters door. Ook inwoners werden daarvoor uitgenodigd. Die afspraken zorgden ervoor dat op ongewenste plekken niet meer geschoten werd en dat op aangewezen plekken goede afspraken golden. Na de jaarwisseling sprak ik met schutters en bewoners over hun ervaringen en eventuele verbeteringen voor het vervolg. Voor IJsselmuiden maakte ik afspraken met de opgerichte Stichting Oud en Nieuw IJsselmuiden over alternatieven voor de invulling van oudejaarsdag in IJsselmuiden. Onderlinge ontmoeting en gezelligheid kwamen in de plaats van gevaarlijke situaties op het Markeresseplein.

Vorig jaar is het aantal plekken waar geschoten mag worden beperkt. De gemeenteraad heeft geregeld dat melkbusschieten op oudejaarsdag alleen nog mag op door het college van b. en w. aangewezen plekken. Dat leidde tot een (vreedzame) demonstratie van melkbusschutters in de raadzaal. Raadsleden verzochten mij om het aantal plekken waar geschoten mag worden flink uit te breiden. De vrees bestond dat het anders op de aangewezen locaties te druk zou worden. De lijst met plekken wordt nu van tevoren gepubliceerd en ieder kan daarop reageren. Graag houden we rekening met persoonlijke omstandigheden van bewoners. Hun reacties geven aanleiding om een plek elders aan te wijzen. Vorig jaar zijn daar goede ervaringen mee opgedaan. Die lijn van goede afspraken met elkaar maken om overlast te voorkomen en te verminderen wil ik graag voortzetten. De Stichting Carbidschuttersgilde Kampen helpt daarbij. Ook om te kijken hoe de landelijke Coronaregels kunnen worden nageleefd. 

Vuurwerk verboden

Nu heeft het kabinet besloten om vuurwerk te verbieden. Dit om de druk op ziekenhuizen te verminderen. Dat met name knalvuurwerk wordt verboden vind ik een prima idee. Ook al vanwege de zinloze vernielingen van verkeersborden, vuilnisbakken en (dure) speelgelegenheden. Het ongewenste effect hiervan is dat men elders in het land nu de toevlucht zoekt tot carbid. Carbid is formeel geen vuurwerk. Maar dit vind ik echt ongewenst. Als mensen carbid niet kennen en daarmee wel gaan experimenteren levert dat gevaarlijke situaties op. De Stichting Carbidschuttersgilde heeft mijn aandacht hiervoor ook gevraagd. Daarom ben ik er blij mee dat gemeenten die de traditie van melkbusschieten niet kennen, dit alsnog gaan verbieden. Ongelukkig ben ik als het rijk een algemeen verbod gaat afkondigen. Dan valt er plaatselijk voor mij weinig anders te regelen dan handhaving via de politie. En dan mag ik maar hopen dat dit anders wordt dan tien jaar geleden. Ik vind het dus best wel een spannende tijd om opnieuw tot een beheerste jaarwisseling te komen. Alleman van pas te maken en door iedereen bemind, zijn de onmogelijkste zaken die men in de wereld vindt. Op verzoek van de gemeenteraad zullen wij komend jaar opnieuw nadenken over een jaarwisseling die voor iedereen prettig is met oog voor tradities. Ik hoop dat u aan dat gesprek wilt deelnemen!

Bort Koelewijn

Afbeelding
herdenkingsconcert 4 mei in Grote of Andreaskerk Hattem Cultuur Ingezonden 17 uur geleden
Afbeelding
Opening 'De Laatste Dag van Jo Leo Snoep' in het Stedelijk Museum Kampen (3 foto's) 3 foto's instagram 19 apr, 20:58
Afbeelding
Isala doet onderzoek naar Porfyrie: 'Soms lopen mensen jarenlang rond met ernstige klachten' Partnerbijdrages 19 apr, 20:44