Deze bijdrage van Raadspraat is geschreven door Anne Adema van de CDA-fractie.
Deze bijdrage van Raadspraat is geschreven door Anne Adema van de CDA-fractie. Aangeleverd.

Raadspraat CDA Kampen: participatie

· leestijd 1 minuut Politiek

Ieder jaar verlang ik naar de zomer maar ik merk dat ik er dit jaar nog meer naar uitkijk dan andere jaren. We wachten allemaal op de eerste stappen richting de heropening van de samenleving. Stilstaan bij wat wezenlijk is in de kerk, elkaar ontmoeten op het terras, winkelen in de Oudestraat. Na alle vergaderingen, videogesprekken, kerkdiensten  via Teams, Zoom of Skype merken we dat dit het fysieke contact niet kan vervangen. Hopelijk kunnen 28 april de eerste stappen worden gezet om de samenleving weer te openen.  

Deze zomer kunnen we genieten van een nieuw paviljoen op het stadsstrandje. Een ontwikkeling die in lijn is met het coalitieprogramma Nieuwe Energie. Het plan voor een horecapaviljoen op het stadsstrand getuigt van ondernemerschap, creativiteit en durf. Het is een knappe prestatie dat de initiatiefnemers Rijkswaterstaat hebben overtuigd van het nut van het plan. De ondernemers zullen zorg gaan dragen voor het schoonhouden van het stadsstrand. Hopelijk zijn achtergelaten bierflesjes, pizzadozen, zakken chips, wegwerp-barbecues definitief verleden tijd. Het CDA Kampen is een voorstander van ruimte geven aan initiatieven vanuit de samenleving. In ons verkiezingsprogramma vroegen we al aandacht voor recreatie aan de strandjes, wilden we verrommeling tegengaan en parkeerproblematiek aanpakken.

Er is ook kritiek op het plan. Enkele omwonenden hebben hun onvrede geuit over het participatietraject en hun zorgen kenbaar gemaakt over de toenemende parkeerdruk in het gebied. Ze voelen zich onvoldoende gehoord maar de schop gaat wel in de grond. Ik moest terugdenken aan het participatietraject over Bolwerk Buitenwacht. Mensen ervaarden wateroverlast en er was parkeerproblematiek. Het gebied kon ook wel een  upgrade gebruiken. Er werd een participatietraject op touw gezet waarin het gebied organisch zou worden ontwikkeld. Het enthousiasme was groot net als de plannen. Een geweldig participatietraject maar tussen droom en daad stond een perspectiefnota in de weg en praktische bezwaren. 

Het is belangrijk voor het college en volksvertegenwoordigers om lessen uit deze casuïstiek te trekken. Wat is het doel van participatie en wanneer is dit geslaagd? Hoe gaan we om met verwachtingsmanagement en het maken van belangenafwegingen? Doen we ons best om ook de zachte stemmen te horen? We zijn daarom blij dat het college na onze vragen in de raadsvergadering heeft toegezegd geld vrij te maken in de nieuwe perspectiefnota voor project Bolwerk Buitenwacht. Op die manier kunnen er in 2022 echte stappen worden gezet voor de omwonenden van Bolwerk Buitenwacht. Het CDA Kampen heeft zich hier steeds voor ingezet en we zullen dit blijven doen. Voor al onze inwoners!

Afbeelding
24 verenigingen uit Kampen op pad voor Grote Clubactie Algemeen 16 uur geleden
Afbeelding
Expositie van prints van werken van Van Gogh Algemeen 16 uur geleden
Afbeelding
Burgemeester en wethouders laten regionale stem horen tijdens 'Laat ons niet in de St(r)eek' - evenement Algemeen 17 uur geleden