Deze bijdrage van Raadspraat is geschreven door Richard Boddeus van Kampen Sociaal.
Deze bijdrage van Raadspraat is geschreven door Richard Boddeus van Kampen Sociaal. Aangeleverd.

Bouw betaalbare woningen

Politiek

Woningbouw is een hot item op dit moment. Dat komt doordat er te weinig geschikte woningen zijn. Vraag en aanbod sluit niet of onvolledig op elkaar aan. Dat heeft diverse oorzaken. Al jarenlang is bekend dat jongeren en ouderen vaak geen geschikte woning kunnen vinden. Jongeren hebben doorgaans geen vermogen op kunnen bouwen waardoor ze, als er een geschikte koopwoning op de markt komt, niet kunnen overbieden wat anderen wel kunnen. Ook een passende huurwoning is niet zomaar te vinden omdat de wachtlijsten bij corporaties lang zijn of de verhuurprijzen op de commerciële markt veel te hoog zijn. Het blijft een heel gepuzzel om aan fatsoenlijke woonruimte te komen. Voor ouderen gelden er weer andere argumenten om een passende woning te vinden. Meestal zitten ze wel in een woning maar is de woning te groot geworden omdat de kinderen de deur uit zijn of hebben ze een woning nodig die aangepast moet zijn omdat er lichamelijke beperkingen zijn opgetreden. Een gelijkvloerse woning zou dan uitkomst kunnen bieden. Levensloopbestendige woonruimte is te weinig gebouwd de afgelopen jaren. Daar moet verandering in komen, zowel in Kampen en IJsselmuiden als de kleinere kernen. 

We moeten betaalbare woonruimte hebben voor zowel jongeren als ouderen, daar moeten we op inzetten de komende jaren.  

Kampen Sociaal vindt dat we niet alleen grote dure huizen moeten bouwen. We moeten betaalbare woonruimte hebben voor zowel jongeren als ouderen, daar moeten we op inzetten de komende jaren. Dat betekent dat we willen vasthouden aan gemengde wijken. Goedkope en duurdere huizen, huur en koop door elkaar heen. Ook als het even niet uitkomt om goedkopere huizen te bouwen (duurdere huizen leveren de bouwer meer op) moeten we de ruimte houden om dat wel te doen. Het blijft van groot belang om een gemêleerd aanbod te hebben. 

Ook wil Kampen Sociaal dat nieuw te bouwen woningen bewoond gaan worden door de koper zelf. Een woonplicht kun je als gemeente instellen en daar moeten we gebruik van maken. Investeerders die woningen opkopen en dan voor veel geld willen verhuren moeten we weren. Alle mogelijkheden moeten we aangrijpen om ervoor te zorgen dat inwoners van deze mooie gemeente een eerlijke kans krijgen en huisjesmelkers geen voet tussen de deur krijgen. En als we dan toch gaan bouwen moeten de te bouwen woningen natuurlijk voldoen aan de laatste eisen van deze tijd; energiezuinig en milieubewust met gebruik van zonnepanelen en warmtepompen. Zo bouwen we voor onze inwoners van Kampen geschikte duurzame woonruimte voor de toekomst. 

Nick de Vries

Nick de Vries