Afbeelding
Aangeleverd.

Verkeer(d) in Kampen -- Op naar een intelligent nieuw Verkeersbeleid

· leestijd 2 minuten Ondernemen in Kampen

Vanaf 2004 woon ik in de gemeente Kampen. Sindsdien verbaas ik mij over de wijze waarop in de gemeente wordt omgesprongen met het verkeer. Zo klein als de gemeente is, zo groot zijn te noemen het aantal ‘issues’ als het gaat om verkeer en de kennelijke grote drang om het verkeer in ‘goede’ ‘banen’ te leiden. Ik noem een aantal zaken, waarbij ik natuurlijk begrijp dat de beste stuurlui aan wal staan. Toch een paar kritische opmerkingen. 

Laatst hoorde ik een nieuwe buurman in mijn wijk zeggen dat hij vanuit woonwijk De Maten is verhuisd. Waarom? Omdat hij gigantisch veel drempels tegenkomt waar je met je auto overheen dendert om naar huis te rijden. Ik denk dat er inderdaad meer intelligente manieren zijn om verkeer af te remmen, en alleen op plaatsen waar dat echt nodig is. Er zijn in onze gemeente veel relatief hoge drempels. Als automobilist ben je dan meer bezig om die drempel alsnog een beetje fatsoenlijk te nemen. De aandacht die je daaraan spendeert kun je niet besteden aan eventueel kruisend fietsers- of voetverkeer. Het werkt contra productief.

Een regelrechte ramp is nog steeds de rotonde aan de Europa-allee bij Vermeulen. Kan daar nou niet een intelligente splitsing komen tussen het fietsers- en autoverkeer? Kampen beweert met het Verkeerscirculatieplan gastvrij te willen zijn, maar daarvan is in mijn ogen geen sprake. Ik heb de indruk dat Kampen met het discrimineren van auto’s milieudoelstellingen nastreeft. Ooit is er in Kampen een wethouder geweest die publiekelijk heeft beweerd: ‘verkeer moet je knijpen’. Daarmee gaf hij er blijk van te doen aan autootje pesten. Die strijd ga je nooit winnen, hoe goed bedoeld het mogelijk ook is. Sterker, op het gemeentelijke bord horen niet thuis maatregelen omtrent het milieu en ook geen maatregelen rond verkeersveiligheid. Dat hebben we in Nederland landelijk geregeld. Overigens zijn er meer dossiers in de gemeente Kampen waar zij haar boekje te buiten gaat gelet op hogere regelgeving, maar dat is voer voor een nieuwe column.

Een regelrechte ramp is nog steeds de rotonde aan de Europa-allee bij Vermeulen.

Het is te hopen dat het in de gemeente in de toekomst nog veel drukker gaat worden met het verkeer. Waarom zeg ik dit? Wil de gemeente ook financieel kunnen overleven dan zullen er veel meer inwoners moeten komen, dus meer verkeer. Nu loopt het vast. Er moeten dus meer intelligente keuzes worden gemaakt in plaats van weer sluipverkeer afknijpen, drempels aanbrengen en wat dies meer zij. Ik denk dat op vele kruisingen een groot onderdeel van de oplossing kan zijn om het fietsverkeer minimaal twintig meter buiten de directe invloedsfeer van autowegen neer te leggen, met name bij de vitale toegangswegen. Daar is plek genoeg. Maak op kwetsbare plekken eenzelfde verkeerslicht als bij de doorsteek bij de Cellesbroeksweg richting het stadspark.

Dan de niet aflatende, tot hoge irritatie leidende afwikkeling rond de stadsbrug. Ik blijf er met verbazing naar kijken dat 24/7 voor ieder binnenvaartschip, vol of leeg, de brug acuut omhoog gaat en minuten lang blijft. Wat is dat voor lobby die mogelijk blijft maken dat een schip tijdens de spits nooit hoeft te wachten? Het is heel normaal dat een schip geen doorgang heeft bij zo’n verkeersader, tussen 8:00 tot 9:00 uur en ’s middags vergelijkbaar. Daar kan een schip ook op varen.

Verder kan met gemak een verkeersrotonde worden gerealiseerd op de plek waar voorheen de Buitenwacht stond. Daardoor kun je eenrichtingsverkeer realiseren, ook geheel los van het fietsverkeer.

Tenslotte begrijp ik niet dat ons gemeentebestuur niet meer inzet op het benutten van de Zwolseweg. Het is niet realistisch om te hopen op een vierbaansweg van Hattemerbroek tot Emmeloord binnen twintig jaar. Je moet dus echt gaan omzien naar een goed alternatief en zeker bij de noodzakelijke huizenbouw. Dit vindt plaats, deels door stabiele bevolkingsgroei (zie CBS) en deels door het almaar kleiner worden van het aantal personen in huishoudens, ten gevolge van het uiteengaan van relaties. Het is wat mij betreft tijd voor een update van het Verkeerscirculatiebeleid van geheel Kampen.

mr. J.W. (Hans) Both, voorzitter IC Kampen en advocaat.

Nick de Vries

Nick de Vries