Deze bijdrage van Raadspraat is geschreven door Eljada Bos van Kampen Sociaal.
Deze bijdrage van Raadspraat is geschreven door Eljada Bos van Kampen Sociaal. Foto: Aangeleverd.

Raadspraat Kampen Sociaal: Verbazing over politieke keuzes, met name over het Koeienstrandje!

· leestijd 1 minuut Politiek

De afhandeling van de toeslagenaffaire, de woning-, stikstof, en klimaatcrisis en gaswinning in Groningen. De problemen zijn ingewikkeld en veel Nederlanders zijn het vertrouwen in de politiek kwijt om een goede oplossing te vinden. Het verklaart deels de recente grote overwinning van de BBB. Door te stemmen op een partij die fel tegen het huidige kabinetsbeleid is, kun je een signaal afgeven aan Den Haag.

In Kampen hebben we zo onze eigen problemen. Twee weken geleden mochten wij ons als raad buigen over het koeienstrandje langs de IJssel. Het eens zo levendige strandje en ontdekt door onze Kampenaren. Eerst alleen voor durfals die zich tussen de koeien en zelfs een stier waagden. Later, toen de koeien er niet meer stonden, voor een massa jongeren en ouders met kinderen, die in de zomer genoten van zon en strand op het misschien wel mooiste plekje van Kampen. Deze mogelijkheid is sinds 2 jaren flink beperkt door de pilot van het Hanzepaviljoen.

Nog steeds verbaas ik mij er over dat bijna alle fracties, (met uitzondering van Kampen Sociaal, SGP en een deel van G.L) uiteindelijk kozen vo´o´r terugkeer van het Hanzepaviljoen in een meer definitieve vorm. Vanuit de Kamper bevolking werd volgens Kampen Sociaal een heel duidelijk signaal afgegeven dat men het koeienstrandje graag terug wilde naar de situatie zoals die was voordat het Hanzepaviljoen er stond. Een petitie met bijna 1450 handtekeningen. Jongeren, omwonenden, natuurvrienden, spraken in bij de commissievergadering.

De meerderheid van de mensen die de enque^te voor de tussen- en eind evaluatie hadden ingevuld, gaf
voornamelijk aan terug te willen naar de oude situatie. Het college was voor behoud van het paviljoen en de gemeenteraad bleek echter doof te zijn voor de duidelijke oproep uit de Kamper samenleving.

Ik vraag me dan ook af wat je als inwoner van Kampen, buiten de verkiezingen om, nog meer had kunnen doen om ‘de politiek’ te bereiken. Want hoeveel de ondernemer ook had gei¨nvesteerd en zijn best had gedaan om er iets moois van te maken, het was en bleef een pilot. Tegen (een permanente vergunning) stemmen was dus helemaal niet moeilijk geweest.

Ik citeer dan graag nog de woorden van een collega Raadslid van GBK, “Het college werd verliefd, en wij mogen de shit opruimen” maar uiteindelijk koos deze partij toch om mee te gaan met het Raadsvoorstel???

Mijn vraag blijft staan, waarom hebben wij dit strandje niet teruggegeven aan de burgers en blijft deze ‘shit’ bestaan .....

Eljada Bos
Raadslid Kampen Sociaal

Nick de Vries