Deze bijdrage van Raadspraat is geschreven door: Eljada Bos, Raadslid Kampen Sociaal.
Deze bijdrage van Raadspraat is geschreven door: Eljada Bos, Raadslid Kampen Sociaal. Foto: Aangeleverd.

Raadspraat Kampen Sociaal: ‘Zit jij in de politiek?’

· leestijd 1 minuut Politiek

Zit jij in de politiek?? Een reactie die ik vaak hoor, wanneer ik vertel dat ik in de gemeenteraad zit. Vaak volgen daarna ideeen/meningen die mensen hebben over actuele thema’s o.a. de Kogge, het hanzepaviljoen, de energieprijzen, de prijzen in de supermarkt, om maar wat te noemen. Ik zal me eerst voorstellen.

Ik werk bij Isala als endoscopieverpleegkundige en heb 3 kinderen. Samen met Lammert Bastiaan en Klaas Knijnenberg ben ik Raadslid voor Kampen Sociaal (KS). Ik kon me goed vinden in waar KS voor staat. Een sterke overheid, een samenleving waarin iedereen in zijn waarde wordt gelaten, wie je ook bent, waar je vandaan komt en wat voor kleur je aan het leven geeft. Iedereen moet mee kunnen doen, ongeacht of je arm of rijk bent. 

En nu dan de gemeenteraad. In mijn eerste half jaar ben ik er achter gekomen dat het hard werken is wil je iets bereiken. Je moet kennis van zaken hebben en daarvoor heel veel lezen. Onderzoeksrapporten, ingezonden brieven, koersbepalingen, wetgeving etc. 

De vergaderstructuur is op zijn zachtst gezegd voor iemand uit de zorg geen bekend terrein. Moties, amendementen, hamerstukken en bespreekstukken, de begrotingsrapportage en perspectiefnota, begrippen die je op de werkvloer niet tegenkomt en allemaal met een ander vergaderprotocol. Bij ieder onderwerp zijn onderzoeken, visies, rapporten of beleidskaders beschreven. Een goed idee kan daardoor al bij voorbaat sneuvelen. Afgelopen raadsvergadering tijdens de behandeling van de Begroting vpooor 2023 werden vele moties ingediend. 

KS had het idee opgevat om, na het succes van het mooie skatepark,een 3x3 basketbalveldje aan te leggen in het groene hart. Het idee sneuvelde al voordat erover gestemd kon worden. Het groene hart mag niet verder worden versteend. Een afspraak die in het verleden al eens is gemaakt. Jammer voor ons, maar dat is het effect van alle regels, visies, kaders en eeder gemaakte afspraken. 

De moties waarin de gemeente wordt verzocht iets te onderzóeken, hebben daardoor meer kans van slagen. De VVDfractie verzocht het college de mogelijkheid te onderzoeken de burgel schoon en bevaarbaar te maken. Prima idee, dat KS van harte kon steunen. Wij vinden ook dat het belangrijk is een schone Burgel achter te laten voor de generaties na ons en maken graag onze fantastische binnenstad nog aantrekkelijker en levendiger. 

Het coalitieprogramma met de titel Samen, Durven ,Doen, beloofd dat we deze raadsperiode durven te doen wat we eerder niet hebben gedaan. Hopelijk blijft het dit keer niet alleen bij durven onderzoeken. Wij hopen dat u er binnenkort wat van zult merken en kunt zeggen,hé er gebeurt wat in deze stad. Het is fijn om hier te wonen. 

Deze bijdrage van Raadspraat is geschreven door: Eljada Bos, Raadslid Kampen Sociaal.

Nick de Vries