Deze bijdrage van Raadspraat is geschreven door Niels Kolle van Hart voor Kampen.
Deze bijdrage van Raadspraat is geschreven door Niels Kolle van Hart voor Kampen. Foto: Aangeleverd.

Raadspraat Hart voor Kampen: Debatteren in de politieke arena en woningnood in Kampen

· leestijd 1 minuut Algemeen

In de politieke arena wordt weinig gedebatteerd. Als ik naar een debat in de Tweede Kamer kijk, zie een vooraf opgestelde lijst van fracties die ieder een betoog over hun standpunt houden, met ogenschijnlijk maar weinig interesse voor het verhaal van een ander. 

We kennen allemaal de beelden van de politici die in het Haagse pluche met hun telefoon zitten te spelen, terwijl een ander vanaf het spreekgestoelte zijn of haar verhaal staat te vertellen. Nu ben ik zelf heel vers binnen de gemeentelijke politiek, maar echte pogingen om een ander te overtuigen van een standpunt heb ik ook in Kampen nog niet gezien. De durf om je kwetsbaar op te stellen en een invalshoek mee te wegen die je eerder misschien gemist hebt, lijkt in alle bestuurlijke lagen afwezig. Stemmen buiten de fractiediscipline lijkt al helemaal taboe. Dat is vreemd. Je vertegenwoordigt de inwoners, niet je fractie.

Stemmen buiten de fractiediscipline lijkt al helemaal taboe. Dat is vreemd. Je vertegenwoordigt de inwoners, niet je fractie.

Het zal u niet ontgaan zijn, in heel Nederland is sprake van woningnood. Dit geldt helaas ook voor de gemeente Kampen. Gelukkig trof ik op pagina 13 van het gemeentelijke coalitieakkoord ‘Samen Durven Doen’ een zinsnede aan waarin de coalitie aangeeft gebruik te willen maken van de aanstaande wijzigingen in de huisvestingswet. De wet moet ruimte gaan bieden om tot 30% van de nieuwbouwkoopwoningen met voorrang tot te wijzen aan mensen die al inwoner zijn van een gemeente. De kansen voor de inwoners van de gemeente Kampen op de lokale woningmarkt moeten dus toenemen. Het coalitieakkoord spreekt echter alleen over ‘goedkope woningen’, terwijl de wetgeving ruimte biedt tot de NHG-grens. Nu ligt deze nog op €355.000,-, de Vereniging Eigen Huis is van plan deze grens volgend jaar op te hogen naar zelfs €440.000,-. Naar mijn mening hebben we het dan niet alleen meer over goedkope woningen.

Juist om beweging in de woningmarkt te krijgen, ziet mijn fractie, Hart voor Kampen, het belang er van in om maximaal gebruik te gaan maken van de wettelijke mogelijkheden. Door ook de (middel)dure woningen hiervoor in aanmerking te laten komen, krijgen doorstromers, zoals mensen die een gezin willen stichten, betere kansen op de lokale woningmarkt. Als gevolg daarvan komen er binnen de gemeentegrenzen meer woningen in het goedkopere segment weer vrij, bijvoorbeeld voor starters. Een win-win dus. 

Wanneer deze wetgeving van kracht wordt, gaat de coalitie hier dus voor onze gemeente beleid van maken. Ik ben hier blij mee. Met de plannen zoals deze in het coalitieakkoord worden geschetst, denk ik dat de gemeente kansen laat liggen. Maar ik laat de coalitiepartijen me natuurlijk graag overtuigen van mijn ongelijk.

Voor nu wens ik u een heel prettige zomer.

Niels Kolle, commissielid namens de fractie ‘Hart voor Kampen’

Nick de Vries

Afbeelding
Ouderenzorg IJsselheem met aandacht: Roland over zijn keuze voor ouderengeneeskunde Partnerbijdrages 28 mei, 13:36
Buurten komen samen om hun eigen omgeving met elkaar te vergroenen, goed voor mens en dier!
Groene Loper Kampen deelt plantpakketten uit Partnerbijdrages 28 mei, 13:23
Afbeelding
Gratis donuts eten op Nationale Donutdag Algemeen 28 mei, 12:29