Deze bijdrage van Raadspraat is geschreven door Piet Bergstra, raadslid Hart voor Kampen.
Deze bijdrage van Raadspraat is geschreven door Piet Bergstra, raadslid Hart voor Kampen. Foto: Aangeleverd.

Raadspraat Hart voor Kampen: gemeente, draai zelf aan de knoppen van de woningmarkt

· leestijd 1 minuut Algemeen

Het is te vinden in elk verkiezingsprogramma: “Er moeten nieuwe betaalbare woningen worden gebouwd. Daar is behoefte aan in Kampen!” Hoe vaak hebben we dat de afgelopen jaren ook niet in de raad gehoord? Alleen rijst de vraag: Hoe dan? In de periode 2006-2010 besloot de raad namelijk om een andere grondpolitiek te gaan volgen en meer te gaan ‘samenwerken’ met projectontwikkelaars. Die hadden al lang een voorsprong: ze hadden optie weten te verkrijgen op de meest voor de hand liggende stukken bouwgrond. Zij gingen vanaf dat moment uitmaken, wat, wie, waar en wanneer er gebouwd ging worden.

Onze wethouder Albert Holtland was destijds fractievoorzitter. Hij en zijn fractie waren tegen het loslaten van de ‘eigen grondpolitiek’. Het resultaat is dat de gemeente helemaal afhankelijk is geworden van investeerders en projectontwikkelaars. Willen we écht sturing kunnen geven aan de woningmarkt en aan het type woningen die er gebouwd worden, dan zullen we eerst als gemeente zelf weer de zeggenschap moeten hebben over de bouwgrond. 

De gemeente zal dus zélf weer potentiële bouwgrond moeten aankopen, bouwrijp maken en uitgeven. Zélf bepalen waar, wanneer en wat er gebouwd gaat worden en zelf bepalen wat de prijs van de bouwgrond gaat worden. Zélf aan de knoppen draaien. Dat kan volgens ons de woningmarkt vlot trekken en de burger van Kampen helpen om zijn/haar droom waar te maken. Daar gaan wij ons de komende periode met Hart voor Kampen sterk voor maken. 

Circulair Bouwen

De bouwsector is als grootverbruiker van grondstoffen verantwoordelijk voor circa 40% van de totale nationale CO2-uitstoot. Beton is het meest toegepaste materiaal in de bouw. Wereldwijd is de beton- en cementindustrie verantwoordelijk voor maar liefst 9% van de CO2-uitstoot, evenveel als de helft van de wereldwijde uitstoot door mobiliteit! Tegelijkertijd vormen de bouw van tienduizenden woningen, verduurzaming van miljoenen gebouwen en de grote renovatie van infrastructurele werken de komende jaren een enorme uitdaging voor de sector. 

Nu al is er een bedrijf in Nederland dat het oude beton volledig energie-neutraal tot nieuw toepasbaar beton maakt. Met een zelfontwikkelde machine worden de oorspronkelijke, zuivere primaire bestanddelen uit beton (zand, grind en cement) bij de ontmanteling (sloop) van gebouwen geoogst. Van deze herwonnen grondstoffen produceert het bedrijf zelf nieuw circulair stortbeton. Die aanpak is niet duurder en duurt ook niet langer.

Niet alleen het beton wordt door hen ‘geoogst’. Ook worden van oude bakstenen nieuwe gemaakt, wordt oud bitumen gerecycled tot nieuw ‘citumen’, circulair bitumen.  Bruikbaar elektrotechnische materialen worden opnieuw gebruikt: kabelgoten, schakelmateriaal, houten balken etc. Termen als ‘slopen’ en ‘afval’ bestaan in de optiek van het bedrijf niet. Zij hebben het over ‘ontmantelen’ en ‘grondstoffen’ 

Als gemeente moeten we dit vastleggen en eisen dat, daar waar mogelijk, dit in de praktijk wordt toegepast. In mijn beleving is het vanzelfsprekend dat we dit gaan doen. Ik wens u allen een fijne zomer(vakantie).

Nick de Vries

Nick de Vries