Deze bijdrage van Raadspraat is geschreven door Edwin Burgman van de GroenLinks-fractie.
Deze bijdrage van Raadspraat is geschreven door Edwin Burgman van de GroenLinks-fractie. Aangeleverd.

Raadspraat GroenLinks: Woningnood nu aanpakken

· leestijd 1 minuut Algemeen

Ieder mens heeft recht op een goede en betaalbare woning! Een veilige plek, waar je je thuis voelt, met voldoende ruimte, groen in de buurt en buren die elkaar helpen als dat nodig is. Een goed huis is voor jong en oud de basis. Ik vind het pijnlijk dat steeds meer inwoners in onze gemeente op zoek zijn naar zo’n plek, maar die niet kunnen vinden of krijgen. Ook onze gemeente heeft een wooncrisis. 

Starters en inwoners met een lager inkomen kunnen vrijwel geen woning kopen en de wachtlijst voor een sociale huurwoning in Kampen is enorm. Tel daarbij op dat huurwoningen in de vrije sector voor veel mensen onbetaalbaar zijn. Dan snap je dat de enorme stijging van de huizenprijzen veel mensen kansloos maakt op de ‘woningmarkt’. Ik vind dat onacceptabel, immers een goed thuis is voor iedereen onmisbaar. En wonen is geen luxe, wonen is een recht.

GroenLinks wil dat er de komende jaren met voorrang meer sociale huurwoningen en betaalbare koopwoningen worden gebouwd in Kampen.

In de gemeentelijke plannen is er nog steeds te veel aandacht voor de bouw van dure woningen, die ook nog eens vooral interessant zijn voor inwoners van buiten Kampen. Dat zet de woningmarkt de komende jaren in Kampen alleen maar verder onder druk. We hebben een acuut probleem. Daarom moeten we snel in actie komen voor een eerlijker woningvoorraad. GroenLinks wil dat er de komende jaren met voorrang meer sociale huurwoningen en betaalbare koopwoningen worden gebouwd in Kampen. En niet alleen woningen voor gezinnen met kinderen, maar ook huizen die geschikt zijn voor senioren en voor mensen die alleen of met z’n tweeën wonen.

Er zijn tal van inbreidingslocaties beschikbaar waar die betaalbare woningen snel gebouwd of gerealiseerd kunnen worden. Zoals bij sportpark de Maten, de kop van Spoorlanden of in de binnenstad. Dat soort locaties moeten we niet blijven uitstellen maar zo snel mogelijk oppakken.

Wij zien ook andere kansen om meer betaalbare woningen te realiseren. Bijvoorbeeld door het invoeren van erfpacht via een woonfonds waarbij de grond niet meer gekocht hoeft te worden. Daardoor wordt het voor een veel grotere groep inwoners mogelijk om een huis te kopen en wordt de doorstroming versterkt. Maar je kunt ook denken aan een verbod op de verkoop van sociale huurwoningen, meer ruimte geven aan particuliere wooninitiatieven, het oprichten van een gemeentelijke woningbouwvereniging of het creëren van meer plekken voor tiny-houses.

Binnenkort zijn er verkiezingen. Dan staat de toekomst van onze gemeente op het stembiljet. Wij willen de woningnood nú aanpakken, want ieder mens heeft recht op een passende woning.

Wij kiezen voor een menselijk, eerlijk en duurzaam Kampen. Jij ook?

Edwin Burgman
Raadslid en lijsttrekker GroenLinks Kampen

Nick de Vries

Nick de Vries