Deze bijdrage van Raadspraat is geschreven door Martha Wagteveld - Osborn van de ChristenUnie-fractie.
Deze bijdrage van Raadspraat is geschreven door Martha Wagteveld - Osborn van de ChristenUnie-fractie. Aangeleverd ChristenUnie.

Raadspraat: Waarom elke stem telt

· leestijd 1 minuut Algemeen

“Afgelopen maand werd het nieuwe kabinet beëdigd. De helft van de bewindslieden is vrouw, dat was níeuws. Ik kan eerlijk gezegd niet wachten op de dag dat dit de normaalste zaak van de wereld is. Dat onze kleinkinderen later leren, “In 2022 was dat voor het eerst, wat gek dat het ooit anders was!” Politici zijn vertegenwoordigers van de hele bevolking. De mensen in de maatschappij zijn onderling verschillend, daarom is het goed als volksvertegenwoordigers dat ook zijn. Lang geleden was de kreet ‘het persoonlijke is politiek’ actueel, maar dat is nog steeds zo. Hoe raakt beleid de levens van mensen, wat is de persoonlijke impact? Individuele inwoners, lokale ondernemers en verenigingen, en alle anderen in de gemeente, daar doen we het voor. 

Als vrouw vind ik het belangrijk om zelf actief te zijn in de politiek en ik ben blij weer op de lijst te staan voor de ChristenUnie Kampen. Zolang (te) weinig vrouwen meedoen, ontbreekt de diversiteit van achtergronden en perspectieven. Daarmee zeg ik juist niet dat alle vrouwen hetzelfde denken en doen – natuurlijk niet. Dat geldt voor mannen ook niet! We zijn allemaal gevormd door ervaringen, door de ups en downs van het leven en de mensen om ons heen. Ik zie uit naar een verkiezingscampagne waarin we met elkaar in gesprek gaan. Verschillende denkbeelden, principes en levenservaringen, dat is wat volksvertegenwoordigers meenemen. Daarmee staan we voor elke inwoner van de gemeente, van alle wijken en kernen, van alle leeftijden en achtergronden. Door verschillende gezichten te laten zien, kun je als inwoner je meer herkennen in de leden van de gemeenteraad. Dat geeft vertrouwen dat ook jóuw verhaal echt telt. 

ChristenUnie wil bouwen aan een samenleving waarin aandacht is voor wat echt telt. Wij investeren in zorg voor elkaar, in een overheid die bondgenoot is van de inwoners van Kampen, in een duurzame economie en in keuzes die goed zijn voor Gods schepping.

Christen Unie is een partij ván christenen en voor iedereen. Net zoals Jezus iedereen uitnodigde aan zijn tafel, zo willen wij luisteren naar alle inwoners. Een bekend kerkelijk lied zegt het zo: Voor ieder van ons een plaats aan de tafel, voor iedere vrouw, voor iedere man. Niet minder of meer, de een of de ander: het delen van macht is deel van ons plan. 

Daarom staan we de komende tijd weer regelmatig op de Oudestraat en zult u ons ook in wijken en kernen tegenkomen. Wilt u een verhaal kwijt, weet ons te vinden, we luisteren graag, want elke stem telt!”

Nick de Vries

Nick de Vries

Afbeelding
Ouderenzorg IJsselheem met aandacht: Roland over zijn keuze voor ouderengeneeskunde Partnerbijdrages 28 mei, 13:36
Buurten komen samen om hun eigen omgeving met elkaar te vergroenen, goed voor mens en dier!
Groene Loper Kampen deelt plantpakketten uit Partnerbijdrages 28 mei, 13:23
Afbeelding
Gratis donuts eten op Nationale Donutdag Algemeen 28 mei, 12:29