Afbeelding
Foto: Aangeleverd.

Uitnodiging inloopavond Zonnepark Haagedoornweg

Partnerbijdrages

Om klimaatverandering tegen te gaan hebben we een duurzame energievoorziening nodig. De gemeente Kampen wil in 2035 energieneutraal zijn. Het is nodig om naast energiebesparing en zonnepanelen op daken, ook andere vormen van duurzame energie te ontwikkelen. RWE, Zonnegilde en Solarfields geven hier invulling aan met het initiatief Zonnepark Hagedoornweg (ten zuiden van glastuinbouwgebied Koekoekspolder) in IJsselmuiden. 

Het gaat om een zonnepark, waarmee groene stroom kan worden opgewerkt. Dit zonnepark draagt ook bij aal de duurzaamheidsambities van de gemeente Kampen.

Samen met omwonenden en anderen proberen we zo goed mogelijk rekening te houden met alle belangen in het gebied. Tijdens de inloopavond willen graag laten zien waar we nu staan. Daarnaast horen wij graag van u wat we bij de verdere uitwerking van de plannen nog mee kunnen nemen. 

Inloopavond 23 november
De Hoeksteen
Goudplevier 103
8271 GB IJsselmuiden

Inwoners uit de gemeente Kampen en andere geïnteresseerden en/of belangstellenden zijn van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de bijeenkomst van 19.00 uur tot 21.00 uur.

Projectleiders van RWE, Zonnegilde en Solarfields zijn aanwezig om vragen aan te stellen over de plannen, en de mogelijkheden om financieel te participeren. Verder worden via posters en visualisaties de plannen uitgebreid voorgelegd. 

Kijk voor meer info op www.zonneparkhagedoornweg.nl.

Nick de Vries