Het team van Starke Re-integratie & Personeelsdiensten.
Het team van Starke Re-integratie & Personeelsdiensten. Foto: Tennekes

Gelijkwaardigheid is een van de belangrijkste pijlers bij Starke Re-integratie & Personeelsdiensten

· leestijd 3 minuten Partnerbijdrages

Voor Edwin Starke van Starke Re-integratie & Personeelsdiensten is het niet zo ingewikkeld: als je goed in je vel zit, presteer je ook als werknemer beter. “Dus je moet goed voor mensen zorgen, dat is bij ons de rode draad”, zegt hij. “Je moet elkaar een beetje helpen in het leven. Op onze buitenmuur staat niet voor niets ‘samen Starke’.”

Dat betekent dat Starke Re-integratie & Personeelsdiensten begeleiding en ondersteuning op maat biedt om iedereen mee te laten doen op de arbeidsmarkt. “Onze jobcoaches zijn enthousiaste en gekwalificeerde professionals die op betrokken wijze samen met onze klanten op zoek gaan naar een passende werkplek. Er is gedegen kennis en expertise aanwezig in diverse vakgebieden. Werkplezier, maatwerk en respect zijn hierbij belangrijke uitgangspunten.” Ook heeft Starke een eigen fysiotherapeut, adviseur arbeid & gezondheid, social workers, PMT’er en een GZ-psycholoog in huis.

Edwin: “We zijn tien jaar geleden begonnen met ons bedrijf. Onze ervaring destijds was dat re-integratie begeleiding vaak neer kwam op ‘brandjes-blussen’. Het is onze missie om dat anders te doen. Begeleiden betekent voor ons bijvoorbeeld ook dat je komt als het goed gaat en dat tegen de mensen zegt. Dat is niet overal vanzelfsprekend”. 

Starke is actief in een cirkel van grofweg vijftig kilometer rond IJsselmuiden. Opdrachtgevers zijn het UWV, gemeenten, werkgevers, verzekeraars en andere instanties. De mensen die worden begeleid zijn divers. “Mensen met Wajong of WIA, mensen die in de ziektewet zitten of vanuit de ziektewet komen, met een bijstandsuitkering of behoren tot het doelgroepenregister of werkenden die ondersteuning nodig hebben.”

De aandacht voor de menselijke maat staat daarbij voorop. “Wij geloven in de kracht en talenten van ieder mens. Ons bedrijf staat op een aantal pilaren, waarbij gelijkwaardigheid en respect misschien wel de belangrijkste zijn. We willen altijd naast de klant, werkgever of instantie gaan staan. Begeleiden is onze corebusiness, we zijn ondersteunend in de breedste zin van het woord en koersen op een mooie werkdag. Als we het helemaal platslaan, willen we uiteindelijk allemaal een fijne dag hebben. Een prettige werkplek, is dan toch een hele belangrijke pijler om dat te beïnvloeden.”

De jobcoaches van Starke Re-integratie & Personeelsdiensten doen veel meer dan alleen kijken naar werk. “Intern zeggen we wel dat we ons beter ‘regiecoach’ kunnen noemen, als je ziet aan welke touwtjes wij allemaal trekken op de route naar werk. Vaak hebben wij contacten met het hele netwerk om een klant heen. Maar wel altijd in afstemming met de klant zelf natuurlijk”.

Instanties en bedrijven kloppen inmiddels ook bij Starke aan om te voorkomen dat mensen uitvallen. “Dus preventief handelen om werknemers fit en vitaal te houden en zo ziekteverzuim te voorkomen. We worden daar steeds meer voor ingezet en we hebben er ook de kennis en capaciteit voor, om dat richting werkgevers te ondersteunen. Daarbij bieden we ook spoor 1 en spoor 2 begeleiding aan voor de werkgevers, bieden we personeelsbemiddeling via detacheren, uitzenden en outplacement en behoort het inzetten van een vertrouwenspersoon ook tot ons aanbod.”

“Wat we proberen is de werknemer zo goed mogelijk op de rit te houden”, zegt jobcoach Venessa Oudhoff. “We zien helaas steeds vaker dat mensen door een burn-out uit het arbeidsproces raken. Dat heeft ook te maken met de huidige maatschappij. Er moet vaak veel, de lat ligt hoog en men is niet altijd bij machte om te zeggen: stop tot hier en niet verder. We merken dat mensen steeds weer over hun grenzen gaan, met alle gevolgen van dien.”

“Met die wetenschap is het Body en Mind project ontstaan. Het is bedoeld om uitval en verzuim in de toekomst zoveel mogelijk te beperken. Het project heeft een praktische insteek. Gedurende acht weken zijn er drie bijeenkomsten per week, dit om ook weer een ritme op te bouwen. We doen dit onder andere door het aanbieden van yogalessen, ontspanningsvaardigheden en mindset-training. Daarmee verhogen we de persoonlijke kracht en vaardigheden en hopen we dat mensen beter beslagen ten ijs komen als ze de stap naar werk weer gaan maken.

Sport/beweeg trajecten worden al langere tijd aangeboden. De deelnemers worden aangemeld door het UWV, gemeenten en werkgevers die werknemers gelegenheid geven om te re-integreren. “We hebben een programma gebaseerd op samenzijn, koffie drinken, ontspanning en inspanning. We zijn ervan overtuigd dat samen bewegen zeer helpend is om weer fit te worden, en vandaaruit de stap naar werk te maken, dan wel uit verzuim te komen. Sommige deelnemers hebben vier weken nodig, anderen twaalf maanden. Daar zijn we flexibel in en leveren we maatwerk. We merken dat deelname aan een sport traject de kans vergroot op terugkeer naar de arbeidsmarkt. Ook geeft het zicht op wat we van een persoon kunnen verwachten. We zijn zeker niet streng. Als het je niet lukt om op tijd te komen, betekent dat niet, dat je niet meer welkom bent. We gaan dan samen onderzoeken wat nodig is om wel op tijd te komen. Dat hoort ook bij ons werk!”

Starke Re-integratie & Personeelsdiensten
Goudplevier 107
IJsselmuiden
085 - 303 97 93
www.starke.nl

Edwin Starke.
Afbeelding
Afbeelding
24 verenigingen uit Kampen op pad voor Grote Clubactie Algemeen 19 uur geleden
Afbeelding
Expositie van prints van werken van Van Gogh Algemeen 19 uur geleden
Afbeelding
Burgemeester en wethouders laten regionale stem horen tijdens 'Laat ons niet in de St(r)eek' - evenement Algemeen 19 uur geleden