Janita Tabak voor haar nieuwe werkstek
Janita Tabak voor haar nieuwe werkstek foto: Maarten van Gemert

Kamper raadslid Janita Tabak aan de slag als wethouder gemeente Hoogeveen

· leestijd 2 minuten Algemeen

(door Maarten van Gemert)

HOOGEVEEN – PvdA-politica Janita Tabak heeft de overstap gemaakt van het raadslidmaatschap in Kampen naar het wethouderschap in Hoogeveen. In een zakencollege staat ze samen met drie andere bestuurders de komende anderhalf jaar voor de uitdaging gemeente Hoogeveen voor een (diepere) crisis te behoeden.

Met name de financiële situatie is voor gemeente Hoogeveen nog penibeler dan voor gemeente Kampen. Na het opbreken van de coalitie begin juli werd besloten om tot de gemeenteraadsverkiezingen een zakencollege aan te stellen. Oftewel een college van deskundigen dat een gemeente leidt vanuit kennis en ervaring en niet vanuit een politieke kleur. De belangrijkste posten in haar portefeuille zijn zorg, WMO, cultuur en organisatieontwikkeling.

Expertise

Inzake organisatieontwikkeling is Tabak met name binnen de culturele sector werkzaam, op het gebied van governance, naast haar raadslidmaatschap voor de PvdA in Kampen. Tevens vervult ze meerdere toezichthoudende functies in de woon- en cultuursector. Tabak komt bovendien als theatermaker uit de culturele sector en zo waren de posten cultuur en organisatieontwikkeling voor haar een logische keuze. Tabak en de andere collegeleden, respectievelijk werkzaam bij provincie Drenthe, als toezichthouder en als directeur van FC Emmen, hebben allen ervaring als wethouder.

Donderdag 8 oktober is het college geïnstalleerd na overleg op de voorafgaande zaterdag en maandag. De voorafgaande zondag was een ”leesdag”, aldus de nieuwe wethoudster. Evenals de volgende zondag, toen ze op Twitter een zoektocht startte naar Hoogeveners die haar in willen burgeren.

Ze blijft wel in Kampen wonen want voor een zakencollege geldt geen verplichting om te verhuizen. Een collega-wethouder heeft aangegeven zich tijdelijk in Hoogeveen te vestigen.

“Het gevaar van een zakencollege is dat de bestuurders niet de betrokkenheid en de feeling met Hoogeveen en de ambtelijke organisatie hebben. Het voordeel is weer dat zulke wethouders wel kennis en kunde in huis hebben en objectief en zakelijk zijn. Het is een moeilijke afweging”, zegt de Hoogeveense onderzoeksspecialist Jan Andela voor RTV Drenthe.

Klik

In het contact met haar nieuwe collega’s in het college van B&W alsmede met de fractievoorzitters van de raadspartijen, heeft Tabak een duidelijke ”klik” ervaren. Blijkbaar was dit wederzijds want Tabak werd gekozen uit 82 sollicitanten waaronder 18 vrouwen. Een psychologisch onderzoek maakte onderdeel uit van de sollicitatieprocedure. De coronaperikelen ervaart ze als belemmerend. Net als in Kampen, geldt ook in Hoogeveen het devies voor overheidsdienaren om zoveel mogelijk thuis te werken.

Tabak was getipt vanuit haar ”politiek bestuurlijke netwerk”. De constellatie in Hoogeveen sprak haar aan, zowel het zakencollege als de in Hoogeveen ontstane financiële en bestuurlijke situatie. Ze weet al te concluderen dat Hoogeveen op te grote voet heeft geleefd door een ongewenste begrotingssystematiek. Daarnaast speelt het probleem, dat ook in Kampen en veel andere gemeenten speelt, van de druk op het sociaal domein door toedoen van de Rijksoverheid. Kamper burgemeester Koelewijn ging eerder in De Brug hierop in, bij zijn verslag van de ledenvergadering van de VNG.

Turbulentie

Behalve de ’constellatie’ van Hoogeveen, spreekt ook de ’consternatie’ in Hoogeveen haar aan. Janita Tabak zoekt graag turbulentie op waaruit ze haar motivatie haalt. De politica, die dit jaar Sarah zag, is op haar dertigste ernstig ziek geweest en besloot daarna ”alles uit het leven te halen”. De cultuur in Hoogeveen spreekt de Sallandse aan. De overeenkomsten met haar nieuwe collega-wethouders zit ‘m in de beperkte behoudendheid en de drang om te ontwikkelen, aldus Tabak. Op de vraag waarop ze zelf inschat uitgekozen te zijn, noemt ze factoren als inhoud, menstype en haar ervaring met zowel cultuur, zorg als organisatie.

”Geld is geen drijfveer,” reageert Tabak op een opmerking die op social media viel dat ze het voor het geld doet. ”Sterker nog, ik moet er nu veel harder voor werken.”

Het Oude Raadshuis van Hoogeveen.
Janita Tabak aan het werk in het gemeentehuis van Hoogeveen.