Deze bijdrage van Raadspraat is geschreven door Niels Jeurink van Groen Links.
Deze bijdrage van Raadspraat is geschreven door Niels Jeurink van Groen Links. Aangeleverd.

Raadspraat GroenLinks: Waar kan ik goed wonen?

· leestijd 1 minuut Algemeen

Het is zo’n typische novemberdag. De lucht is grijs en het waait flink maar toch regent het niet. Ik loop een rondje Zwartendijk. En ik ben de enige niet. Mensen fietsen, wandelen, laten er de hond uit of lopen er hard. Ze genieten er van de rust en het open landschap. Ik ook. Het landschap doet me wegdromen. Je wilt niet dat dit gebied tussen Hanzelijn en de IJsselmonding wordt volgebouwd. We moeten hier heel zuinig op zijn. Maar hoe doe je dat dan?

Bij GroenLinks vinden we dat we ons eerst de vraag moeten stellen óf we nog verder willen groeien. En áls we dat willen, hoe dan? We willen de stad niet steeds verder laten uitdijen zoals dat al decennia gebeurt. Want dan houden we niets over van ons nu nog open buitengebied. Een tweede Zuiderzeehaven? Niet doen dus, er is haventerrein genoeg in onze gemeente. Woningbouw dan? Dat is lastiger. Ook bij GroenLinks zien we dat er grote behoefte is aan extra woningen. Er is vooral behoefte aan extra huurwoningen en goedkopere koopwoningen. Daar moeten we er dus meer van bouwen, maar laten we goed nadenken wáár dat gebeurt. Laten we vooral zoeken naar creatieve oplossingenWe willen niet in nu nog groen gebied bouwen als dat niet écht nodig is. Daar wordt nog véél te makkelijk voor gekozen vinden we, gewoon omdat het het goedkoopst is. Maar eens bebouwd blijft bebouwd. Dat groen ben je dan dus gewoon kwijt. Tot in de eeuwigheid. We willen dat verlies aan groen beperken. Door bij het bouwen veel ruimte te laten voor dieren. En door natuurverlies elders te compenseren.

‘We willen niet in nu nog groen gebied bouwen als dat niet écht nodig is.’

Houd de stad compact, zeggen we bij GroenLinks. Bouw binnen de bestaande stadsgrenzen. De plekken zijn er echt. En nee, ook wij willen daar natuurlijk niet onze parken en speeltuinen voor opofferen. Het groene hart, het Zoddepark, de Brunneper Bongerd, ze zijn ons heilig. Maar daarbuiten zijn er nog plekken genoeg. In Kampen én in IJsselmuiden. De ene plek is eenvoudig, de andere wat lastiger misschien. Maar dromen mag. Zou het niet mooi zijn als de melkfabriek van Ausnutria (het vroegere Lijempf) eindelijk eens naar een bedrijventerrein zou verhuizen? Een nieuwe plek waar het bedrijf met wat minder beperkingen kan ondernemen? Wát een mooie woningbouwlocatie zou dát zijn. Of het gebied tussen de Trekvaart en het spoor in IJsselmuiden. Een wat verrommeld gebied waar ruimte is voor woningen. Andere voorbeelden? Kerkgebouwen die leeg komen te staan of lege kantoor- en winkelpandenCreatieve oplossingen

Het is met andere woorden tijd voor een nieuwe woonvisie. Een visie waarin we niet alleen maar nadenken over aantallen woningen en locaties, maar vooral ook over het soort woningen dat we willen bouwen. Niet weer bijna alléén maar dure koopwoningen zoals in Reeve. We willen dat er meer ruimte komt voor nieuwe woonvormen, zoals tiny houses. Meer aandacht voor álle groepen woningzoekenden. Voor starters en kleine huishoudens, maar ook voor woonwagenbewoners en arbeidsmigranten bijvoorbeeld. Zij horen allemaal gewoon een plek te hebben om te wonen. Daar gaan we voor.