Henk-Jan & Gerrita van der Weerd en Merle Kraan bij de preekstoel van De Herberg in Grafhorst
Henk-Jan & Gerrita van der Weerd en Merle Kraan bij de preekstoel van De Herberg in Grafhorst (foto: Maarten van Gemert)

Kerk Grafhorst maakt doorstart als De Herberg

· leestijd 1 minuut Algemeen

(door Maarten van Gemert)
GRAFHORST – Het Nederlands Hervormde kerkgebouw aan de Grafhorsterweg krijgt een nieuw leven. En tegelijkertijd ook niet. Henk-Jan van der Weerd heeft het gebouw gekocht maar verzekert dat de kerkzaal zijn functie behoudt. De ruimtes daaromheen worden verhuurd waarmee het gebouw een multifunctionele invulling krijgt. Merle Kraan en Erika Stolk nemen het beheer en de exploitatie op zich.

Met de nodige vertraging door protesten en het zoeken naar alternatieven, werd het uit 1961 stammende gebouw in 2017 buiten gebruik gesteld door de Algemene Kerkenraad van de Hervormde Gemeente IJsselmuiden/Grafhorst. De kerkgangers werden verwezen naar de Dorpskerk in IJsselmuiden. Een commissie streed tevergeefs voor behoud van de kerk. Daarin zat onder andere Herman Doorn, wiens vrouw de koster was van de kerk en met wie De Brug destijds sprak over het geschil.

Behoud
Met de aankoop door Van der Weerd blijft het gebouw voor de gemeenschap behouden. Dat is de voornaamste drijfveer voor de ondernemer uit Grafhorst die aan de andere kant van het dorp zijn bedrijf heeft op het gebied van realisatie, beheer en onderhoud van de openbare ruimte zoals wegen en watergangen. Zelf spreekt hij over ”een stukje betrokkenheid” waarop vanuit het dorp positief is gereageerd.
Naast de kerkzaal kent het gebouw een consistorie, een keuken en een zaal die later is aangebouwd. De eerste cursussen zijn al gegeven en de gemeente heeft al een reservering voor stemlokaal geplaatst waarmee die functie ook behouden blijft. De ruimtes zijn beschikbaar voor feesten, partijen, vergaderingen, trouwerijen en uitvaarten. Voor deze twee laatste evenementen is een gecombineerd gebruik met de kerkzaal mogelijk.

Merle Kraan en Erika Stol in de kerkbanken van De Herberg in Grafhorst (foto aangeleverd)


Dorpshuis
De kerk transformeert min of meer in een dorpshuis dat onder de naam De Herberg verder gaat en waarover Merle Kraan en Erika Stol de scepter zullen zwaaien. De kersverse beheersters hebben ervaring in de horeca en met het organiseren van evenementen en partijen. Kraan heeft een eigen evenementenburo. Zij ziet volop mogelijkheden om beide zaken te combineren. De kerkzaal wordt als het ware het middelpunt waaromheen het leven zich afspeelt waarmee Grafhorst zijn eigen dorpshuis heeft gekregen.

Momenteel wordt alles op orde gemaakt om klaar te staan als de coronarestricties verminderen of opgeheven worden. Daar kijken de gastvrouwen naar uit evenals de ondernemer en zijn gezin. Henk-Jan van der Weerd benadrukt nogmaals dat er van alles in het gebouw mogelijk is ”zolang het niet in strijd is met Gods woord”.