Afbeelding
Remy Steller.

College geeft toestemming voor omstreden Strandpaviljoen

· leestijd 1 minuut Algemeen

(door Nick de Vries)
KAMPEN - Het Strandpaviljoen naast de stadsbrug mag gebouwd worden. Dat heeft de gemeente donderdagochtend aan de ondernemer en omwonenden laten weten. De komst was omstreden, de buurt voelde zich niet gehoord en stuurde nog deze week een brief aan de gemeente die stelde dat 39 van de 43 ondervraagden tegen de plannen was. Volgens de gemeente gaat het algemeen belang hier echter voor. Door een klankbordgroep in te stellen waarin zowel ondernemer, gemeente als de buurt plaatsnemen, hoopt de gemeente de onvrede weg te nemen.

De gemeente stelt dat de belangen van omwonenden niet onevenredig geschaad worden. De klachten gingen volgens het college onder andere over angst voor overlast en een gevaarlijke en drukkere verkeerssituatie. De gemeente stelt hier voldoende tegen gedaan wordt. Onder andere door de Van Diggelenkade zo aan te passen dat het verkeer moet afremmen. Ook wordt er een veilige fietsoversteek gerealiseerd en worden auto’s door verwezen naar de bestaande parkeerplaatsen bij het station.

Verder gelden er volgens het college van burgemeester en wethouders afstandsnomen van 10 meter voor bedrijven en hieraan wordt ruimschoots voldaan. “De activiteiten vinden bovendien plaats op een locatie die voor bewoners is gelegen aan de overkant van de straat, aan de andere kant van de dijk. De minimale afstand tussen het terras en de dichtstbijzijnde woning is 39 meter. De afstand tot het paviljoen is 48 meter.

De ondernemer krijgt ruim 5.000 m2 stadsstrand in beheer. Hierop mag hij 500 m2 pop-up horeca plaatsen exclusief een terras. Samen neemt de uitstalling neemt het geheel zo’n 1500 m2 in beslag. Er worden strandstoelen, picknicktafels en een openbare toiletvoorziening geplaatst.Het terrein blijft openbaar toegankelijk, ook voor wie geen gebruik van de horeca wenst te maken. Bovendien wordt het volledig rolstoeltoegankelijk gemaakt om de gastvrijheid nog verder te vergroten. De ondernemer dient hier zorg voor te dragen.

De vergunning wordt verleend voor twee jaar. Daarna wordt gekeken of het bestemmingsplan zo gewijzigd kan worden dat het paviljoen een permanenter karakter krijgt. Gesprekken over het succes van de pilot worden onder andere met de klankbordgroep gevoerd.

Eerder deze week probeerden de omwonenden de plannen nog tegen te houden door te benadrukken dat de meerderheid van hen tegen de plannen is. Zij stellen dat ten onrechte in gesprekken in de raad en in de media de indruk is gewekt dat het slechts om enkele personen met bedenkingen ging. In totaal waren 39 van de 43 omwonenden tegen de plannen. Omwonenden maken zich met name zorgen om de verkeersveiligheid, parkeerdruk in de buurt, overlast, en schade aan de natuur. Bovendien stellen zij dat de horeca het al moeilijk genoeg heeft, dus waarom nu de horeca uitbreiden?

Lees hier meer over het proces tot nu toe:
‘Veel meer omwonenden zijn tegen plannen stadsstrand’ - 21 april 2021

‘Aangenomen motie Stadsstrand verandert feitelijk weinig aan toekomstige plannen’ - 6 april 2021 

‘Als alles meezit wordt het strandpaviljoen aan de IJssel in april of mei al geopend’ - 2 februari 2021