Manfred Haveman van de PvdA-fractie.
Manfred Haveman van de PvdA-fractie. Aangeleverd.

PvdA Kampen wil stedenband met Pápa verbreken

Algemeen

KAMPEN - De PvdA-fractie in Kampen wil een einde maken aan de stedenband met Pápa in Hongarije vanwege het aannemen van een wet tegen de ‘promotie’ van homoseksualiteit in het Balkanland. De wet, waarmee de homoseksualiteit in Hongarije wordt gelijkgesteld aan pedoseksualiteit, werd afgelopen dinsdag door het Hongaarse parlement aangenomen.

Fractievoorzitter Manfred Haveman: “Met het aannemen van deze wet zet Hongarije wederom een stap in de verkeerde richting. Het is wat ons betreft onbestaanbaar dat Kampen vriendschappelijke banden blijft onderhouden met een land wat de gelijkwaardigheid van LHBTI niet langer erkent’’.

De stedenband tussen Kampen en Pápa is na de val van de muur tot stand gekomen. De PvdA-fractie is van mening dat Hongarije onder leiding van Viktor Órban sinds deze tijd zoveel stappen in de verkeerde richting heeft gezet, dat een dergelijke samenwerking tussen overheden niet meer te rechtvaardigen is. “We willen ook een signaal afgeven richting onze eigen LHBTI-gemeenschap in Kampen. Onze gemeente moet staan voor de rechten en gelijkwaardigheid van iedereen, ongeacht seksuele geaardheid. Hier trekken wij een duidelijke streep”, aldus Haveman. De sociaaldemocraten zullen op 24 juni tijdens de algemene beschouwingen een motie indienen om het college te vragen de stedenband te verbreken.