Pim boven voor imposante TU-gebouw aan de Broederweg.
Pim boven voor imposante TU-gebouw aan de Broederweg. (Abel Oudman.)

Bestuurslid Pim Boven: ‘Verhuizing TU naar Utrecht is financieel onontkoombaar’

Nick de Vries
Eindredacteur (Redactie@brugmedia.nl)