Afbeelding
Provincie Overijssel

Online informatiesessies over werkzaamheden N760 IJsselmuiden-Genemuiden

Algemeen

IJSSELMUIDEN - De provincie Overijssel houdt dinsdagmiddag 1 februari online informatiesessies over de werkzaamheden aan de provinciale weg N760 IJsselmuiden-Genemuiden. De informatiesessies zijn bedoeld voor de inwoners van IJsselmuiden en Grafhorst en voor de inwoners van de Kamperzeedijk kernen en Genemuiden. De provincie gaat vanaf het najaar 2022 werkzaamheden uitvoeren op een deel van deze weg en fietspaden en deze ook verkeersveiliger inrichten. Deze werkzaamheden zullen hinder en overlast veroorzaken

De online informatiesessies vinden plaats op 1 februari:

  • 14:00-15:00 uur IJsselmuiden en Grafhorst
  • 15:30-16:30 uur Kamperzeedijk kernen en Genemuiden

Op de website http://www.overijssel.nl/n760 staan de linkjes waarmee de uitzendingen gevolgd kunnen worden. De informatiesessies zijn daar ook terug te kijken. Tijdens de informatiesessies presenteert de provincie het definitieve ontwerp en licht de vervolgstappen en de planning toe. Ook wordt er in gegaan op de verkeershinder en welke delen van de weg in uitvoering gaan. Er is de mogelijkheid om vragen te stellen via whatsapp. Dit kan ook na afloop via de website waar het ontwerp in te zien is. 

Werkzaamheden

Het wegdek van de N760 verkeert op steeds meer plekken niet meer in goede staat. Deze plekken worden hersteld. Daarnaast worden een aantal extra werkzaamheden opgepakt om de weg duurzaam en veilig in te richten. Bijvoorbeeld door herkenbare bebouwde komovergangen te realiseren en aanpassingen aan kruisingen uit te voeren. Hierdoor wordt de N760 verkeersveiliger. Bij het verbeteren van de leefbaarheid kan worden gedacht aan het aanleggen van meer groen zoals bloemrijke bermen, heggen, struiken of bomen. 

De provincie voert onder andere de volgende werkzaamheden uit:

  • Vernieuwing asfalt hoofdrijbaan en herinrichting wegprofiel
  • Vernieuwing fiets- en voetpaden inclusief doorsteken
  • Herstellen uitritten en parkeerplaatsen
  • Opheffen van 2 weinig gebruikte bushaltes en herstellen overige bushaltes

Het project wordt uitgevoerd in nauwe afstemming met de gemeenten Kampen en Zwartewaterland en het Waterschap Drents en Overijsselse Delta (WDODelta).

Kijk voor meer informatie op http://www.overijssel.nl/n760.