Wethouder van der Sluis.
Wethouder van der Sluis. Van Houwelingen

Column Wethouder van der Sluis: Gouden bergen en hoopvolle perspectieven

· leestijd 2 minuten Algemeen

KAMPEN - Ik heb het met u te doen. In een verkiezingsjaar wordt u overspoeld met beloftes van gouden bergen en hoopvolle perspectieven die de verschillende partijen u voorspiegelen. Ik moet dan denken aan het liedje van de Simple Minds – Promised you a miracle, belief is a beauty thing (beloofde je een wonder, geloof is mooi). Je zult maar moeten kiezen uit alle mooie beloften die worden gedaan en hebt u dan nog vertrouwen in de mooie zaken? 

Ik heb het met u te doen, want politiek interesseert niet iedereen en dan opeens moet je je weer verdiepen in de standpunten en een keuze maken. Kijk dan over de gouden bergen heen naar wat realistisch en haalbaar is want daarop moet de hoop gestoeld zijn. 

Ik heb het met u te doen, want uit onderzoek blijkt dat de gemeente vaak vergeet de inwoners er echt bij te betrekken en dan opeens moet u weer kiezen. U weet inmiddels dat ik vind dat de politiek ook invloed uit handen moet durven geven. Ik heb hierbij goede hoop. Bij de ambtenaren is er volop bereidheid om met de inwoner in gesprek te gaan. Denk bijvoorbeeld aan de gebiedsvisie Brunnepe. Ik heb de kaders wel gezien maar het concept van de gebiedsvisie nog niet eens, omdat dit eerst met bewoners wordt besproken. Of de ontwikkeling in Reevedelta. Er worden gebiedscafés belegd waarin inwoners kunnen meepraten over de ontwikkeling van de stad aan de kant van Reeve. Moet er een standstrand met horeca komen? Welke voorzieningen? Welk woonklimaat moet er zijn? Daarna wordt pas de gebiedsvisie gemaakt. Dat is belangrijk want Reevedelta wordt de nieuwe entree van Kampen. Dit is de kleur die Kampen uitstraalt als je over de N50 komt aanrijden of met de trein Kampen binnenrijdt. En als je dan uitstapt, wat zie je dan? U mag het zeggen. U schrijft dan mee aan de geschiedenis van Kampen.

Ik heb het met u te doen, want de komende weken moet u misschien zigzaggend de Oudestraat over om alle stands te ontlopen van partijen die uit de winterslaap zijn gekomen. Geniet van de aandacht die u krijgt, van het luisterend oor dat u opeens ontmoet en de pennen die u in ontvangst mag nemen. U hebt namelijk nog nooit zo makkelijk uw mening kunnen geven.

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat jongeren (en ouderen) niet of nauwelijks weten hoe een gemeenteraad functioneert.

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat jongeren (en ouderen) niet of nauwelijks weten hoe een gemeenteraad functioneert. Om van politiek te houden moet je haar op zijn minst kennen. Jongeren voelen zich meer verbonden met de landelijke politiek terwijl ze juist een grotere invloed kunnen uitoefenen in hun eigen gemeente. Het hele belastingsysteem veranderen wordt lastig maar meebeslissen over voorzieningen in Kampen of de inrichting van de wijk is zeker haalbaar. In plaats van grote dingen te beloven zou er meer energie in gestoken moeten worden om jongeren te laten zien dat ze wel degelijk invloed hebben. Juist de jongeren kunnen meedoen met het schrijven van het geschiedenisboek van Kampen. Geef ze dan ook invloed en een taak. Misschien wordt het de hoogste tijd voor een jongerenraad of adviesorgaan.

Bijna iedereen heeft een mening en dat is een groot goed. De mening kun je op heel veel manieren uiten, maar eens in de 4 jaar wordt nadrukkelijk gevraagd naar de koers die Kampen moet inslaan. Maak daar gebruik van en geef de raadsleden de mogelijkheden om de komende 4 jaar te kunnen bouwen aan een betere en mooiere gemeente. 

Ik heb het ook niet met u te doen, want u krijgt de kans om samen de geschiedenis van Kampen verder te schrijven. Hoop op mooie dingen en een beetje vertrouwen hierin is ook niet weg. 

Wethouder Jan Peter van der Sluis

Nick de Vries

Nick de Vries