Afbeelding
binnenstadkampen.dtnp.nl

Uitvoeringsprogramma Transitie en Transformatie binnenstad Kampen gereed

· leestijd 1 minuut Algemeen

KAMPEN - In Kampen wordt samengewerkt om een aantrekkelijk vestigingsklimaat en een hoge verblijfskwaliteit in de binnenstad te behouden. De Stuurgroep Binnenstadmanagement Kampen (waarin ondernemers, vastgoedeigenaren en gemeente nauw samenwerken) is eind 2020 gestart met het project ‘Aanpak transitie en transformatie binnenstad Kampen’. De aanpak bestaat uit twee delen; een ontwikkelingsstrategie en een uitvoeringsprogramma. Naast de onlangs vastgestelde ontwikkelingsstrategie heeft het college nu ook het bijbehorende uitvoeringsprogramma vastgesteld.

In de ontwikkelingsstrategie is voor 6 deelgebieden omschreven hoe de binnenstad van Kampen ook de komende jaren sterk en vitaal kan blijven. Het uitvoeringsprogramma beschrijft aan de hand van 11 projecten wat de gezamenlijke partners de komende jaren gaan uitvoeren om de transitie en transformatie op gang te brengen. De projecten komen voort uit opgaven vanuit de 6 deelgebieden. De projecten richten zich naast inzet en subsidies om het transformatieproces te versnellen, onder andere op het herinrichten van de openbare ruimte, verkeer en parkeren en vergroening.

Met het vaststellen van het uitvoeringsprogramma heeft de gemeente het voornemen om de komende jaren een flinke impuls aan de binnenstad te geven. Ook de Provincie Overijssel heeft aangegeven opnieuw een financiële impuls te willen geven in de vorm van een tweede stadsarrangement, een subsidie voor de vitaliteit van een stad.

Wethouder Bas Wonink: “Met dit uitvoeringsprogramma en het aangaan van een nieuw stadsarrangement ter ondersteuning van het uitvoeringsprogramma, is er opnieuw een breed draagvlak voor de verdere aanpak van de binnenstad. Wij kunnen dit als gemeente niet alleen en werken hierin samen met verschillende partijen. Samen met Kampen Partners, Stuurgroep Binnenstadmanagement Kampen en Provincie Overijssel werken we aan ons gezamenlijke doel; een toekomstbestendige, vitale en aantrekkelijke binnenstad.”

De ontwikkelingsstrategie en het uitvoeringsprogramma zijn te vinden op de projectwebsite dtnp.nl/kampen. Geïnteresseerden kunnen hier meer informatie vinden over het proces, de analyse en de deelnemende partijen.

Dit project wordt ondersteund door de provincie Overijssel. Voor de uitvoering is DTNP in de arm genomen, een adviesbureau, dat gespecialiseerd is in de aanpak van centrumgebieden.