De Binnenstad van Kampen
De Binnenstad van Kampen

Aandacht voor zorgen van inwoners in Binnenstad

· leestijd 1 minuut Ingezonden Ingezonden

Tijdens de commissie– en raadvergadering van december 2021 is de “Ontwikkelingsstrategie Transitie en Transformatie Binnenstad Kampen” besproken.  De ChristenUnie vroeg aandacht voor overlast van de zorgwoningen in de binnenstad.

Ontwikkelingsstrategie

De ontwikkelingsstrategie heeft als doel de symptomen van leegstand te bestrijden en daarnaast ook de onderliggende oorzaken aan te pakken. We vinden het als ChristenUnie goed dat de strategie uitgaat van de moderne tijd. De binnenstad is geen ansichtkaart uit een ver verleden. Er ligt nu een ruimtelijk-economische ontwikkelingsstrategie voor de binnenstad. Er is daarbij ingezoomd op 6 deelgebieden. De conclusie van alle ontwikkelingen is dat er op termijn 20% minder winkeloppervlakte oftewel 60 winkelpanden een andere bestemming zouden moeten krijgen. Een deel daarvan kan woningen worden.

Zorgen van inwoners

De ChristenUnie vroeg eerder al om de zorgen van inwoners serieus te nemen. Deze strategie gaat vooral over de winkels en voorzieningen en minder over de bewoners en wat ze belangrijk vinden. Er zijn de laatste jaren veel zorgwoningen gevestigd in leeggekomen winkelpanden. Dit veroorzaakt veel overlast in de directe omgeving. De wethouder zei dat de zorgen van de inwoners via ’andere sporen’ geregeld moeten worden. Ook vroeg de ChristenUnie aandacht voor de gevels van de vrijkomende panden om deze weer te herstellen, gezien de bouwhistorie van onze stad.

Binnenstad is een woonwijk

Raadslid Harro Pruijssen zei namens de ChristenUnie: “We stemmen als ChristenUnie in met de ‘Ontwikkelingsstrategie Transitie en Transformatie Binnenstad Kampen’. De strategie getuigt van lef en ambitie om wijzigingen aan te brengen in een krimpmarkt zodat we een compact, compleet en comfortabel centrumgebied krijgen. De Binnenstad is een woonwijk. De leefbaarheid voor de 5.200 inwoners krijgt in deze strategie volgens de ChristenUnie te weinig aandacht. Het vrijkomen van vele panden, zoals de strategie voorstelt (misschien wel 60), heeft het risico in zich dat er ongewenste activiteiten op af komen. We hebben dat bij veel zorgwoningen gezien, met veel overlast tot gevolg. We vragen het college om in het nog op te stellen uitvoeringsprogramma concrete acties op te nemen tegen deze mogelijke ongewenste ontwikkelingen”.