Afbeelding
binnenstadkampen.dtnp.nl

Concept ontwikkelingsstrategie binnenstad Kampen gereed

Algemeen

KAMPEN - In Kampen wordt samengewerkt om een aantrekkelijk vestigingsklimaat en hoge verblijfskwaliteit in de binnenstad te behouden. De Stuurgroep Binnenstadmanagement Kampen (waarin ondernemers, vastgoedeigenaren en gemeente samenwerken) is vorig jaar gestart met het project ‘Aanpak transitie en transformatie binnenstad Kampen’. 

Dit project wordt ondersteund door de Provincie Overijssel. Voor de uitvoering is DTNP in de arm genomen, een adviesbureau, dat gespecialiseerd is in de aanpak van centrumgebieden. Samen met betrokkenen is het afgelopen half jaar gewerkt aan een ontwikkelingsstrategie voor de toekomst van de binnenstad. In deze ontwikkelingsstrategie is voor zes deelgebieden de aanpak omschreven hoe de binnenstad van Kampen ook de komende jaren sterk en vitaal kan blijven. Variërend van het genieten en elkaar ontmoeten op de vijf pleinen in de binnenstad tot het gezellig winkelen in de Oudestraat bovenstrooms. Speerpunt hierin is een actieve aanpak van de leegstand en meer sfeer en beleving in de binnenstad. De volgende stap is dat de concept ontwikkelingsstrategie in de gemeenteraad van Kampen wordt vastgesteld. Daarna wordt er gewerkt aan een uitvoeringsprogramma voor de komende jaren.

De concept ontwikkelingsstrategie is te vinden op de projectwebsite dtnp.nl/kampen. Geïnteresseerden kunnen hier een reactie achterlaten en vinden bovendien meer informatie over het proces, de analyse en de deelnemende partijen.