Afbeelding
Foto: aangeleverd

Ideeën gevraagd voor versterking leefbare omgeving

· leestijd 1 minuut Algemeen

NOORD-OVERIJSSEL – Inwoners en ondernemers van Noord-Overijssel, regio’s Vechtdal, Weerribben Wieden en IJsseldelta, kunnen ideeën aandragen om de leefbaarheid van deze regio’s te versterken. Hoe blijft het gebied een fijne plek om te wonen, te ondernemen en te beleven? MarketingOost publiceert van 16 mei tot 20 juni een enquête en er volgen bijeenkomsten en gesprekken. 

“Door de enquête ontstaat er een beeld van de kaders voor de Lokale Ontwikkel Strategie. Hierdoor krijgen wij inzicht in de kansen en uitdagingen in het gebied”, aldus projectleider Anieke van Wijnen van A NXT Level. “We staan voor grote maatschappelijke en economische opgaves en daarom is het belangrijk om met de samenleving een toekomstvisie voor ons gebied te maken. De enquête is samen met MarketingOost opgesteld. Help mee door het invullen van de vragenlijst, dat helpt enorm en is van groot belang voor de toekomst van onze regio’s. Bovendien kun je er onder meer een weekendje weg mee winnen.” De enquête is hier in te vullen: Europees subsidieprogramma | LEADER Noord Overijssel.

Inwoners en ondernemers krijgen een grote rol in de nieuwe Lokale Ontwikkel Strategie (LOS). Op welke thema’s zou als eerste moeten worden ingezet? Vrijetijdseconomie, natuur en biodiversiteit, streekproducten en water, onderwijs of maatschappelijke initiatieven. Welke hulp en financiering zijn nodig om ideeën te laten slagen? Met deze antwoorden, ontstaat er een goed beeld van de kansen en uitdagingen voor ontwikkeling van de toekomst en de leefbaarheid van Noord Overijssel.

Prijzen

De vragenlijst is bedoeld voor iedereen: inwoners, ondernemers op het platteland, dorpsraden, verenigingen en maatschappelijke organisaties. Het gaat om ideeën die bijdragen aan de ontwikkeling van de leefbaarheid, vrijetijdseconomie en duurzaamheid in Noord-Overijssel. Door mee te doen aan de enquête maken deelnemers kans op een prijs voor 2 personen:

- Midweek of weekendje weg in de bijzondere accommodatie ‘Boslodge of Anthropod’ bij camping ‘t Rheezerwold in Hardenberg;
- Dinerbon van € 50 bij brasserie De Boerderij in het Reestdal;
- Ontdek Staphorst tijdens een dagdeel e-broezen.
Ook tijdens de bijeenkomsten worden prijzen weggegeven.

Lokale aanpak van 2023-2027

In Noord Overijssel zijn de afgelopen jaren projecten uitgevoerd die de leefbaarheid verbeteren. Deze projecten hebben een subsidie van LEADER gekregen. LEADER is een Europees subsidieprogramma om de leefbaarheid op het platteland te ontwikkelen en versterken. De EU, de provincie en de gemeenten Steenwijkerland, Zwartewaterland, Staphorst, Dalfsen, Ommen, Hardenberg en het buitengebied van Zwolle en Kampen stellen geld beschikbaar voor goede plannen. Er komt nu een nieuwe periode aan voor nieuwe plannen. Voor thema’s waarbinnen die plannen gebruik kunnen maken van een LEADER subsidie zijn de ideeën van inwoners uit Noord Overijssel van harte welkom. Alle input wordt uitgewerkt tot een Lokale Ontwikkel Strategie voor de komende jaren. Meer informatie is te vinden op www.leadernoordoverijssel.nl