Afbeelding
Foto: Eigen foto.

’t Is maar wat in disse stad

· leestijd 1 minuut Algemeen

Zakt in de geute, woarumme mut planvorming toch altied zo gruweli’jk lange duurn, ie kunn op oe klompn anvuuln aj zo’n boerderi’je die onlang bi’j onderdieks in de fik is e goan joarn lange leeg loatn stoan det ’t een keer mis giet. 

Mooie herstelplann, maar die bin in rook op e goan, maar as we d’r now ies wat van zolln leern, want um now met krokodille troan die olde bende an te markn as een monumentale boerderi’je giet mien wel een bietien varre. Begriep mien goed, ’t is op gien enkele meniere goed te proatn um doar de boel in de hens te steekn, maar det de jeugd doar in die zooi die d’r al joarn zo bi’j lig absoluut gien monumentale boerderi’je ziet det kan ik ze ook nog niet kwoali’jk neem. Nee ’t bin onze volwassn bestuurders die de ‘and in eigen boezem muttn steekn, maar de echte verantwoordeli’jke zal wel zoas zo vaake van de ene noa de andere of e skeum worrn zodat an ’t ende van ’t lietien gienene verantwoordeli’jk is, en die jongelui uuteindeli’jk de skuld kriegn, de olders d’r veur opdrei’jn en onze bestuurders ‘un ‘andn in onskuld wassn.

Dit joar kump uut wat d’r in 2013 veurspeld is, de ontwikkeling van Reevedorp kan maar zo drie en twintig miljoen of meer euro’s goan kostn. Een roads meerder’eid ef d’r toen een klap op e geum, terwi’jl ze wistn wat de risico’s waarn, ze bin van alle kant e waarskouwd, zelfs toen de veurmalige wet’older Gaitjan Velthoen in een roadsvergadering zeeg, as we ’t allemoale veuruut ‘addn e weetn dan waarn we d’r waarski’jnli’jk niet an begunn, ging ’t feest toch deur. En as det gigantische bedrag d’r uuteindeli’jk bi’j mut dan zal ’t toch uut de zakkn van alle belasting betaalnde burgers van onze stad muttn koom, maar of Reevedorp de plekke wordt woar de gemiddelde kampenaar een plekkien zal vinn doar ‘eb zo mien twiefels over.

’t Liekt d’r op det d’r en dan met name achter de skarm een college in mekare e timmert wordt, van oopn’eid is nog weinig zichtbaar, zo ’t now waarski’jnli’jk wordt koom d’r twee ni’je peti’jen bi’j, de SGP en Kamper sociaal, zodat we van vier college peti’jen noa vijf goan, det zal dan ook betekenen van vier noa vijf wet’olders. ’t Is en ’t blef jammer det d’r zo’n verdeeld’eid is onder de lokale peti’jen, met ene lokale peti’j ‘ad ’t college d’r zeker anders uut e zien. Want loatn we eerli’jk weezn iederene wil graag in ’t centrum van de macht zittn, want in de oppositie ei’j in principe vier joar ’t noakiekn, want as in de coalisie de rei’jn sluutn dan vissie altied achter ’t nette, en det is best wel ies frustreernd. maar goed zo blef d’r altied wel wat in disse stad.

Appien floep.

Nick de Vries

Nick de Vries