„Deze man is van de krant en wil een foto van ons maken.”
„Deze man is van de krant en wil een foto van ons maken.” (foto: Maarten van Gemert)

Nieuwe initiatieven voor Oekraïense medemens blijven opborrelen

· leestijd 1 minuut Algemeen

(door Maarten van Gemert)
KAMPEN – Zoals de oorlog in Oekraïne voortduurt, zo blijven de initiatieven zich aandienen om Oekraïners bij te staan, die in Kampen hun toevlucht hebben gezocht. Niet alleen materieel maar ook voor bijvoorbeeld dagbesteding. Een rijksvergoeding wil gemeente Kampen doorgeven aan de kerken die zich intensief inspannen. Voor centrale opvang rondt de gemeente de bouw af van chalets van een ondernemer waarna ze deze van hem als opvanglocatie huurt.

Meteen na het uitbreken van het ’Europese’ oorlogsgeweld kwamen er in den lande en lokaal inzamelingsacties van voedsel en materiaal op gang. Naast vrachtwagens vol hulpgoederen werden er vanuit Kampen bussen naar Oekraïne gestuurd om mensen op te halen, veelal vrouwen en kinderen. Voor deze kinderen zijn op diverse scholen voorzieningen getroffen. Jongeren en volwassenen wordt dagbesteding aangeboden in de vorm van onder andere sporten, werken en ontmoeting.

Huisvesting
Op verzoek van de rijksoverheid werkt gemeente Kampen aan een lokale, gemeentelijke opvanglocatie. Ze heeft haar oog laten vallen op chalets die een ondernemer wil bouwen aan de Parallelweg in IJsselmuiden voor zijn arbeidsmigranten. De vergunning was nog niet verleend maar nu, met het nieuwe doel, wel. Het college van B en W heeft ingestemd met de huurovereenkomst en inmiddels is de bouw, na een groots fotomoment, aangevangen.
Volgens burgemeester Sander de Rouwe wordt er een ”marktconforme prijs” betaald. Het precieze kostenplaatje volgt nog. Als de bouw volgens planning verloopt, worden dit najaar aan de Parallelweg maximaal 180 Oekraïense ontheemden opgevangen gedurende een jaar. Daarna staan de chalets weer ter beschikking van de ondernemer voor verhuur aan arbeidsmigranten. De desbetreffende ondernemer heeft vaker zaken gedaan met de gemeente, zoals met de aan- en doorverkoop van de Stadskazerne.

Rijksvergoeding
Op dit moment worden een aantal Oekraïense vluchtelingen opgevangen bij particuliere gastgezinnen. Driekwart van de ruim driehonderd uitgeweken Oekraïners wordt opgevangen door vier verschillende kerkelijke initiatieven. Op in totaal bijna dertig kleinere locaties, geleid door kerkelijke vrijwilligers en ondersteund door de kerkelijke èn burgerlijke gemeente(s) in Kampen.
Deze vorm van opvang wordt vanaf deze maand juni onder dezelfde rijkssystematiek gebracht als de gemeentelijke opvang. Dat verplicht de locaties enerzijds om aan bepaalde criteria te voldoen maar anderzijds kunnen ze dan aanspraak maken op een bepaalde rijksvergoeding. „De gemeente geeft het overgrote deel van dit geld graag door aan hen die zich er concreet mee bezig houden,” geeft De Rouwe enigszins schuldbewust aan.

Dagbesteding
Tal van instellingen en organisaties organiseren initiatieven voor de Oekraïners. Zo worden er taal- en fietslessen gegeven, op dinsdagmiddag kunnen ze twee uur tafeltennissen bij Kampenion, op donderdagmorgen kunnen ze twee uur een luisterend oor vinden bij de Eudokiakerk en nog veel meer. Veelal zijn hierbij de gemeente en WijZ (Welzijn Kampen) betrokken.
Café Paatje is ingericht als gezellige ’huiskamer’ voor de Oekraïners. „En voor andere vluchtelingen,” haast Anne-Marth Kuilder van de bibliotheek zich te zeggen, „als ook voor iedereen uit Kampen waarvoor deze ontmoetingsruimte in de Stadskazerne bedoeld is.” Bij onderlinge contacten zijn vertaalapps en -websites een welkom hulpmiddel (zie foto bovenaan).


De initiatiefnemers van de ’Oekraïense huiskamer’: Eric Kamperman (Leger des Heils), Anke Bruggeman (Bibliotheek Kampen) en Hiddo Beverwijk (WijZ) (foto: Maarten van Gemert)