Afbeelding
Foto: Ivo Vrancken | Beeldmaker

Vaargeulen Ramspol beperkt gestremd tussen 12 juli en 4 oktober

Algemeen

KAMPEN - Rijkswaterstaat vernieuwt deze zomer het beslis- en besturingssysteem van de stormvloedkering Ramspol bij Kampen. De verouderde hard- en software krijgt na ruim 20 jaar een update. Om het nieuwe ICT-systeem aan te leggen, is een testperiode met stremmingen van de vaargeulen nodig. Deze stremmingen vinden plaats in de periode van 12 juli tot en met 4 oktober 2022.

Ramspol heeft 3 vaargeulen: de vaargeul Ramsdiep (alleen beroepsvaart), de vaargeul Ramsgeul-Noord (alleen recreatieve vaart) en de vaargeul Ramsgeul-Zuid (geen scheepvaart). De drie vaargeulen zijn om beurten gestremd. Op enkele dagen wordt de volledige kering getest en is zowel de doorvaart voor beroepsvaart en recreanten gestremd. Wanneer Ramsgeul-Noord (recreanten) gestremd is en het Ramsdiep (beroepsvaart) niet, kunnen recreanten door de beroepsvaargeul van het Ramsdiep varen. Bij stremming van alleen de vaargeul Ramsgeul-Zuid is er gewoon doorvaart mogelijk voor beroepsvaart en recreanten. 

De hinder blijft beperkt. De stremmingen duren per keer maximaal 1 dag (tussen 08:00 uur en 23:59 uur) en per vaargeul zijn er minimaal 5 stremmingen nodig. Stakeholders en belanghebbenden worden in geval van stremming ruim van tevoren geïnformeerd. De scheepvaart wordt via de eigen kanalen (berichten aan de scheepvaart en de marifoon) geïnformeerd.