Afbeelding
foto aangeleverd

Functioneringssluiting stormvloedkering Ramspol

· leestijd 1 minuut Algemeen

KAMPEN - Rijkswaterstaat sluit dinsdag 5 oktober van 00.00 tot 24.00 uur de stormvloedkering Ramspol bij Kampen. De proefsluiting is nodig om te testen of de stormvloedkering gereed is voor het stormseizoen. Het Ramsdiep en de Ramsgeul zijn gesloten, waardoor het scheepvaartverkeer tijdelijk gestremd is. Omvaren is mogelijk via het Zwolle-IJsselkanaal en de Spooldersluis.

De stormvloedkering Ramspol is een opblaasbare dam, die bij hoogwater het Zwarte Meer van het Ketelmeer afsluit. Dit zorgt voor een korte onderbreking in de doorstroming en waarborgt daarmee de veiligheid van het achterland. Tijdens de jaarlijkse functioneringssluiting voeren specialisten van Rijkswaterstaat een inspectie uit van het balgdoek en wordt de rek van het doek van de drie balgen gemeten. 

Balgstuw

De stormvloedkering Ramspol is een balgstuw, uniek in zijn soort. Het is de enige balgstuw ter wereld die als stormvloedkering dienst doet. De totale kering bestaat uit 3 balgen van een zwaar en zeer sterk rubberdoek, dat opgeblazen een barrière van 10 m hoog en 240 m lang vormt. Voor het type balgstuw is gekozen omdat we anders zo’n 135 km aan dijken moesten ophogen. De kering is een stuk goedkoper én veiliger. Indien er geen sluiting plaatsvindt, ligt de lege balg op de bodem, zodat de scheepvaart vrije doorvaart heeft.

Stormvloedkering

De stormvloedkering Ramspol is één van de 6 stormvloedkeringen in Nederland. Rijkswaterstaat beheert en onderhoudt deze kering, gelegen tussen het Ketelmeer en het Zwarte Meer. Bij stormen waarbij het waterpeil stijgt tot een hoogte van 50 cm boven NAP, sluit de stormvloedkering geheel automatisch en beschermd zo het achterland.

Functioneringssluiting en inspectiesluiting

De stormvloedkering wordt ieder jaar getest. In het voorjaar inspecteren we de conditie van de binnenzijde van het balgdoek (inspectiesluiting) met behulp van drones. De eerste dinsdag van oktober testen we of de stormvloedkering gereed is voor het stormseizoen (functioneringssluiting) Het stormseizoen loopt van 15 oktober tot 15 april. Het is niet mogelijk de functionerings- en inspectiesluiting te combineren. 

Stremming scheepvaart

Het Ramsdiep (tussen het Ketelmeer en het Zwarte Meer) wordt dinsdag 5 oktober van 00.00 tot 23.59 uur gestremd voor het scheepvaartverkeer in verband met de sluiting. Omvaren is mogelijk via het Zwolle-IJsselkanaal en de Spooldersluis. De scheepvaart wordt via de eigen kanalen (Berichten aan de Scheepvaart en over de marifoon) geïnformeerd.

‘Overstroom ik?’

Samen met andere waterbeheerders werkt Rijkswaterstaat dag en nacht aan de bescherming van het land tegen overstromingen. Maar de een overstroming is nooit uit te sluiten. Mensen kunnen zich daarop voorbereiden. Op de website Overstroom Ik? kan iedereen zijn postcode invoeren en zien hoe hoog het water in zijn omgeving kan komen. Daarnaast staat er wat te doen bij een dreigende overstroming.