Afbeelding
Foto: Tennekes

Ondertekening overeenkomst tussen kerken die Oekraïners opvangen en de gemeente Kampen (3 foto’s)

Algemeen

“Van hart naar handtekening.” Zo typeerde burgemeester Sander de Rouwe de ondertekening van de overeenkomst tussen kerken die Oekraïners opvangen en de gemeente Kampen. “Toen de oorlog in Oekraine uitbrak, lieten kerken vanaf dag één hun hart spreken. Zonder enige aarzeling namen zij mensen in nood in hun midden op. Voordat het Rijk of de gemeente kon bedenken wat we moesten met de vluchtelingencrisis die op ons afkwam, gaven kerken hun geloof handen en voeten door mensen op te halen, onderdak te geven en de nodige spullen in te zamelen. Daar ben ik van onder de indruk en dankbaar voor.”In de gemeente Kampen zijn meerdere kerkelijke opvanginitiatieven actief, waarin verschillende kerken intensief met elkaar samenwerken. Voorbeelden daarvan zijn het interkerkelijke initiatief ‘Hulp4Oekraïne’ dat is begonnen bij Hervormde Gemeente IJsselmuiden/Grafhorst (Dorpskerk). Op dit moment werken leden en diaconieën van uiteenlopende kerken hierin samen. Ook vanuit de Hervormde Gemeente (PKN) ‘De Hoeksteen’ uit IJsselmuiden worden, in nauwe samenwerking met weer anderen kerken, veel vluchtelingen opgevangen onder de noemer ‘Opvang Oekraïne.’Met genoemde initiatieven is een overeenkomst gesloten, waarmee zij nu onder de Rijkssystematiek voor een gemeentelijke opvang vallen. Dat betekent enerzijds dat de opvang aan bepaalde criteria moet voldoen en anderzijds dat daar een bepaalde vergoeding tegenover staat.

Afbeelding
Afbeelding