Afbeelding
Foto: Eigen foto.

Jubileum De Brug: Al 24 jaar Appien Floep met Leugenbankien in De Brug

· leestijd 2 minuten Algemeen

De Brug, en daarmee BrugMedia, bestaat dertig jaar en blikt in de afgelopen edities terug op 30 mooie jaren. De krant kende in de laatste 30 jaar talloze columnisten waaronder Henk de Koning, Mister M en Appien Floep. Appien Floep begon al in 1998 en schrijft nog altijd voor de krant. Al vierentwintig jaar schrijft hij maandelijks zijn goedgelezen column in streektaal. Hieronder is zijn eerste column ooit te lezen.

De eerste van 27 oktober 1998: ’t Is maar wat in disse stad

Jonges skoef ies een entien op, de banke is groot genog loat mien d’r ies bi’j zittn. Sjonge jonge Kampen ef weer niet te klaagn over belangstelling, zowel van de publieke as van de commersjele zenders, wat bin ze weer begoan met ons, veural as we muttn inleevern. In dit geval de leegloop van de ‘oge skooln, burgemeester Kleemans is d’r in ieder geval eerli’jk over, ’t is een geloopn rees zeeg ie, niet langer zeurn, skolders d’r onder en op zuuk noa een ni’je invulling. Wetolder Arreman Breman CDA dacht d’r wat anders over, ei’j zol wel ies eem alles in ’t wark stelln um de kunst accademie en de theologiese ‘oge skole in Kampen te oaln, terwi’jl ook ei’j as gien ander wet det ’t trekken is an een dood peerd.

Wat ie beter dut is de open’eid over ’t fusie proces met Iesselmuudn, iederene zeg maar det ’t veurspoedig giet, now ik geleuve d’r niks van. En Breman gef now ook toe we em ’t óofddoel van de fusie uut ’t oge verleurn, we doen niks anders as proatn.

We muttn knuppn deur ‘akkn zeeg ie, en ei’j deed doarbi’j een opmarkeli’jke uutspraak wat de zundagsrust betreft, een gemeente mag niet zeggn wat wel en wat niet mag op zundag, en de ni’je gemeente mut ’t Kamper concept anteern. “woarvan akte”.

Zulln ze ‘m an de andere kante van de langebrugge zeker niet in dank of neem. Ook wetolder Henk Keppel Cristenunie is uut zien sloffe e skeutn, toen e een paar weekn terug met een breed gebaar zeej, een grote disco mut kunn in Kampen, ik dachte o jonge ie em wat uut te leggn an oe achterban, en ja eur, met dikke zweetdruppels en andere argumentn probeerdn ie d’r een drei an te geem, ovetuugnd was ie niet. Wie zien kont verbrand mut op de bloarn zittn. Nee dan wetolder Auke Koffeman van Kampen Alert die over de pottemenee van Kampen giet, in ’t veurjoar zit d’r nogal ies wat teegn en liekt d’r allemoale niks te kunn.

En dan ineens in ’t noajoar  kreg de KWC zien wielerbane, de wiekvereniging Zuid zien roozen laantien, en ’t  Uukien een ni’je plee, Koffeman tevreedn, de road te vreedn, iederene tevreedn. Of toch niet, wacht maar op de ni’je teegnvallers kuj wachtn, de kostn van de fusie de WVG en de diftar um d’r maar ies een paar te nuum, ik bin beni’jd of Koffeman ‘ier ook creatieve oplossingn veur wet te vinn. En dan Theo Piederiet PvdA, onze rooie wetolder, ei’j is wat stille want t’ giet met zien voetbalkluppien  Kowet niet zo goed, ook politiek is ’t wat stille want eigenli’jk ad ie ofskeid willn neem maar deur umstandig ‘eedn is ie opni’j op ‘t pluus terecht e koom en kreg ie een ‘erkansing um te oogstn wat ie eerder e zeid ef, maar dan mut ie wel opskietn met de besluutvorming de tied begint te dringn want in Ieselmuudn oaln ze niet zo van progressie.

Want zo as ik al zei, d’r is altied wel wat in disse stad.

Appien Floep.

Nick de Vries