Afbeelding
Foto: SSK

Open avond 20 jaar archeologiebeleid in Kampen

Algemeen

KAMPEN - Stichting Stadsherstel Kampen houdt op 12 april een Open Avond over het onderwerp “20 jaararcheologiebeleid in Kampen. Wat is er bereikt?” De Kamper stadsarcheoloog Alexander Jager neemt de aanwezigen mee in dit onderwerp. De lezing geeft een overzicht van de verschillen tussen archeologische monumentenzorg ‘oude’ en ‘nieuwe’ stijl in de gemeente Kampen. 

In 1988 werd de Monumentenwet van kracht. Vanaf dat moment genoot een beperkt aantal archeologische objecten wettelijke bescherming. Buiten deze rijksmonumenten kwam steeds meer erfgoed in de bodem aan het licht, dat via ‘noodonderzoek’ gedocumenteerd moest worden. Dit bleek ondoenlijk zodat de Monumentenwet aangepast zou worden om het archeologisch erfgoed beter te beschermen. Die aanpassing kwam niet in één keer tot stand, maar in fasen. De aanloop begon in 2001. Vanaf dat moment werd er gewerkt ‘in de geest’ van de aanstaande wetswijziging en startte archeologische monumentenzorg nieuwe stijl.  

De avond wordt gehouden in de Oranjezaal van De Regenboog aan de Broederweg 32. Aanvang 19:30 uur, vanaf 19:15 uur ontvangst met koffie of thee. De toegang is gratis. Aanmelden tot 9 april via info@stadsherstelkampen.nl