Afbeelding
Foto: Eigen foto.

’t Is maar wat in disse stad

· leestijd 1 minuut Algemeen

Ik vin ’t altied wel een bietien gemakkeli’jk um de uutdrukkingn zoas “de broek zakt mien d’r van of” te gebruukn, maar soms ontkomie d’r niet an. 

Neem now wat ze an ’t Barg’uus plein now weer bedacht em, een gedeelte van ’t olde CenA pand an de Oldestroate an te koopn veur meer dan zes ton, (zes ‘onder duzend euro) en dan mut ’t ook nog verbouwd worrn, um d’r een fietsesenstalling van te maakn.

Zolln ze now echt denkn det mensn die in de stad goan winkeln eerst ‘un fietse zo ongeveer bi’j de boomkarke neerzettn, um ‘m doarnoa weer op te ‘aaln, as ze uut e winkelt bin, en dan ook nog ’t risico loopn det zoas now de ‘uidige fietsenstalling middn op de Oldestroate tijdens de drukke vakansie periode dichte was. En as klap op de vuurpijle een wet’older die ’t niet neudig vun um de road ‘ierover te informeern, en d’r kenneli’jk nog mee weg kump ook.

Ie zolln toch denken det de tied van de Kamper u ien achter ons lag, dus niet. Toen ik nog ies in de spiegel keek toen dacht ik bi’j mien zelf bin ik now de enige die d’r zo negatief noa kek, ik bin toen maar ies wat rond goan vroagn in mien netwark, en of ’t now wel of niet representatief is, ik kan concludeern, ik bin dus niet de enige.

Zo of en toe skot mien deur de kop oe zol ’t toch met Jaap Bos, de boer van ’t Noordeinde weezn, ei’j ef een paar weekn de volle andacht van de media ‘ad, d’r bin vroagn e stelt in de gemeente road, bi’j provinciale staatn, zelfs deur Carolyn van de Plas van BBB in de tweedekamer, maar zoiets verstomd ook weer net zo snel as det ‘t kump, de laatste berichtn bin van 11 augustus, toen werd an e kondigd det d’r vanuut de provincie Gelderland een onderzuuk e start zol worrn, maar we bin now inmiddels zes weekn varder,  ’t is goed det ‘r in de media weer enige andacht an deze zaak e skunkn wordt, want d’r mut toch wat an de ‘and weezen, d’r goan toch niet zomaar 26 koeien dood, want oe ’t ook zij die beste man zit netuurli’jk wel met enorme schade die veuralsnog onverklaarbaar is.

Maar d’r valt gelukkig ook nog wat te feliciteern, pette of veur de Brunneper Oranje Vereniging ze bestoan ‘onderd joar, en doar bin ze mee beloont deur de burgemeester met de ere penning van de stad, en det dut mien as Brunneper jonge toch wel goed.

En ziej maar weer slecht ni’js of goed ni’js d’r is altied wel wat in disse stad.

Appien Floep

Afbeelding
Geen Rijkssubsidie voor gebiedsontwikkeling 'Bij de Bovenkerk' Algemeen 7 dec., 11:45
Afbeelding
Plannen voor werkschuur op plek voormalige kerk Jehova's Getuigen in het Groene Hart Algemeen 7 dec., 11:42
Afbeelding
Overijsselse Vrijwilligersprijs uitgereikt in Kampen Algemeen 7 dec., 11:39