Deze column is geschreven door Chris Wiekeraad.
Deze column is geschreven door Chris Wiekeraad. Foto: Aangeleverd.

Column Ondernemen in Kampen: De zwevende kiezer! Huh?

· leestijd 2 minuten Algemeen

Op het moment dat deze column in De Brug verschijnt, duurt het nog exact één dag voordat de landelijke verkiezingen 2024 zijn.

Er gaat de laatste paar weken geen moment voorbij of je wordt er wel mee geconfronteerd; op de televisie zijn er voortdurend reclamespots voor bepaalde politieke partijen (die zich dit financieel althans ook kunnen veroorloven en dat zijn er toch niet heel veel), op de radio, in bushokjes, op de Oudestraat en in andere winkelstraten in Nederland en ook in De Brug van afgelopen week zag ik verschillende advertenties van politieke partijen of kandidaten staan. Op zichzelf heb ik daar allemaal natuurlijk niets op tegen hoor, maar daar gaat deze column ook niet over. Nee, deze column gaat over “de zwevende kiezer”.

Laatst zat ik samen met mijn vrouw in de auto en hadden we het met elkaar over “de zwevende kiezer”. Samen vroegen we ons af waarom er toch voortdurend van een “zwevende kiezer” wordt gesproken. Want waar “zweeft” deze dan, of waar “zweeft” deze naartoe? Van de ene politieke partij naar de andere of zo? Of gaat het om een “zweverige kiezer”?

Volgens Wikipedia, op zich natuurlijk niet de beste c.q. meest betrouwbare bron, is een “zwevende kiezer” een persoon die niet verbonden is met een politieke partij of politicus of iemand die ook bereid is op andere partijen te stemmen tijdens een verkiezing dan de partij waarmee hij of zij verbonden is. 

Op een andere website las ik dat een zwevende kiezer een kiezer is waarvan zijn of haar keuze tijdens de (aanloop naar de) verkiezingen nog niet vast staat. Daar kan ik wel wat mee, geloof ik.

De zwevende kiezer is dus geen lid van een politieke partij en/of niet verbonden aan één politicus. De zwevende kiezers zijn daarom het makkelijkst te beïnvloeden. En daarom zijn het tijdens de laatste momenten van de verkiezingscampagnes vooral die zwevende kiezers die politieke partijen nu njuist voor zich proberen te winnen. En daarvoor trekken ze dus echt van alles uit de kast. Ontbijtprogramma’s op televisie, spelletjes met kinderen, rondlopen op de marktpleinen door het hele land, in verschillende praat- of zelfs spelprogramma’s en al wat dies meer zij.

In een landelijke krant las ik onlangs in een artikel dat er nog nooit zoveel “zwevende kiezers” waren als nu. Twee op de drie Nederlanders “zweven nog”. En daarom zijn de verschillende campagnes in aanloop naar de aanstaande verkiezingen dus belangrijker dan ooit.  

Mensen die hun partij trouw blijven, voelen zich thuis of op hun gemak bij die partij door de richting van denken (en eventueel ook handelen). Het is daarbij natuurlijk niet van belang om welke politieke partij het dan exact gaat. Deze mensen zijn bereid mee te doen aan een discussie in de eigen partij om te helpen de koers te bepalen of keuzes te maken. 

Er is natuurlijk niets tegen op kiezers die tot aan het verkiezingsmoment zelf elke keer de handen vrij houden, maar als het er zoveel zijn, heeft dat wel gevolgen, omdat elke partij dan kort voor de verkiezingen steeds wel weer haar best moet doen om juist deze kiezers nog te overtuigen. En daardoor praten ze dan vaak niet meer vanuit hun eigen, oorspronkelijke ideologie, maar proberen ze de kiezers naar de mond te praten om juist al die zwevende kiezers dus op het moment zelf toch nog voor zich te winnen. Dat is op zich natuurlijk niet een heel wenselijke situatie, want wat komt er dan vervolgens van alle geschetste vooruitzichten en gedane beloften terecht ná de verkiezingen, als de zwevende kiezers toch al eenmaal binnen zijn gehaald?

Naast “volledige zwevers” blijken er dan ook nog “twijfelende zwevers” te bestaan..... Huh?

Nou, dat is dan misschien meer iets voor een column bij de volgende verkiezingen. Voor nu: alle kiezers, en dan vooral de zwevende kiezers natuurlijk, heel veel wijsheid gewenst morgen!

Chris Wiekeraad, advocaat-eigenaar Wiekeraad Advocatuur, NLP-coach & voorzitter VOC Kampen