Afbeelding
Foto: Eigen foto

Reacties van lezers op Raadspraat PvdA: ‘Nederland is gewoon vol’

· leestijd 2 minuten Algemeen

De Brug roept lezers sinds kort op om te reageren op Raadspraat als ze daar behoefte aan hebben. Wij sturen de reactie door naar de desbetreffende partij en zij krijgen de gelegenheid om te reageren. Hierbij twee reacties op de bijdrage van de PvdA en de reacties van de partij.

Lees hier het artikel waarop is geregaeerd.

Vraag lezers (naam bij redactie bekend):
Hd Ik heb als vrijwilliger mee gewerkt aan het bewoonbaar maken van de theologischeschool aan de broederweg, wat  best veel werk was, toen is het gebouw ongeveer een halfjaar  bewoond geweest maar nu staat het het alweer een paar maanden leeg, volgens mij kunnen er zo weer nieuwe mensen in.

Reactie PvdA:
Hartelijk dank voor deze mooie suggestie en fijn dat u zich als vrijwilliger hebt ingezet. Wij kennen de huidige details over leegstand en eigenaarschap van het pand niet, maar geven dit idee graag door aan de wethouder die hier over gaat.

Vraag lezer 2 (naam bij redactie bekend):
Graag wil ik reageren naar aanleiding van het artikel raadspraat PvdA: omzien. Waar ik mij aan erger is dat het allemaal nogal eenzijdig benaderd wordt. Nederland kan de toestroom van duizenden asielzoekers per maand niet meer aan. Deze mensen krijgen driemaal daags een maaltijd gratis zorg en onderdak plus leefgeld, en als het even kan voorrang op de huizenmarkt omdat 16.000 statushouders gehuisvest moeten worden. Dit is een probleem gecreëerd door de kabinetten Rutte waar ook de PvdA aan deel heeft genomen en nu afgewenteld wordt op de belastingbetaler. 

Nederland is gewoon vol.

Onze kinderen kunnen geen toekomst opbouwen omdat er geen huizen zijn, daar wordt aan voorbij gegaan. Waar ook aan voorbij gegaan wordt is de veiligheid. Laat de PvdA zich maar eens druk maken om de eigen bevolking die steeds meer op de tweede plaats komt. Wat te denken van asielzoekers op het industrieterrein, die mensen gaan zich vervelen en rondstruinen vooral als het jonge mannen zijn. Oorlogsvluchtelingen moeten altijd opgevangen worden maar economische vluchtelingen niet. Nederland is gewoon vol.

Reactie PvdA: 

Hartelijk dank voor uw reactie.

Wij zijn ons er van bewust dat er verschillende kanten aan het asielvraagstuk zitten en vonden het belangrijk om de menselijk en morele kant van de zaak te belichten in onze Raadspraat. En daarbij ook de bedoeling van de Spreidingswet, die álle gemeenten in Nederland aanspreekt, te beschrijven. Los van dat wij in Nederland via verdragen en internationale afspraken gewoon verplicht zijn om mensen (ontheemden) op te vangen, vinden wij het ook onze menselijke plicht om voor hen die dat nodig hebben door oorlog of levensbedreigende onveiligheid een veilig thuis te bieden. Wij sluiten de ogen niet voor de problemen op de woningmarkt, de problemen van betaalbaarheid waar heel veel mensen tegenaan lopen en de veiligheid. Als Kampen gaan wij het landelijke probleem niet oplossen, maar wij kunnen er wel aan bijdragen dat de opvang in onze gemeenschap zo vloeiend mogelijk verloopt. En in die zin zijn wij trots op de opvang zoals die in Kampen is bedacht en tot landelijk voorbeeld is geworden: kleinschalig, als onderdeel van de gemeenschap. Daardoor leren mensen elkaar kennen, respecteren en begrip hebben voor elkaar, met een goede integratie in de samenleving als gevolg. Vanuit de Kamper opvang is dan ook niet of nauwelijks sprake van overlast! Zouden alle gemeenten het Kamper model van de Thuisgevers volgen, waren er beslist minder problemen. De overlast die wij in Kampen ervaren lijkt vooral te komen van een -beperkt- deel van de bewoners van het  AZC in Dronten en die moet eenvoudigweg goed worden aangepakt. De druk op de woningmarkt gaan we in Kampen actief te lijf met grootse plannen voor woningbouw voor de komende 10 jaar. Daarbij is heel veel aandacht voor betaalbare woningen, voor starters, voor minima en voor de arbeider.