Afbeelding
Tennekes.

Column: ‘Een super mooi land mist visie, lef en leiderschap’

· leestijd 2 minuten Ondernemen in Kampen

We leven hier in Nederland in één van de meest rijke landen ter wereld. Niet alleen financieel, maar ook op het gebied van cultuur, sport, gezondheidszorg, gezelligheid én vrije meningsuiting. Bij al deze zaken past per saldo uitsluitend dankbaarheid.

Ook vinden we met z’n allen overal wat van. Ik doe daar zelf ook dapper aan mee, maar probeer mij daarin wel te laten leiden door feiten en een lange termijn strategie/visie. Mijn mening is dat meer mensen dat zouden moeten doen en dan in ieder geval mensen die zichzelf geschikt achten voor de politiek. Zij hebben in ieder geval de opdracht zich te laten leiden door feiten en het groter geheel te bewaken. Ik weet niet hoe u de politiek heeft ervaren de laatste tijd, maar ik heb er maar één woord voor, “kakofonie”. Dat zegt denk ik genoeg. Naast het matigen van de afrekencultuur zou het mij wat waard zijn dat er quotum komt op gebruik van social media in de politiek. Facebook, Twitter, WhatApp, Instagram en ga zo maar door. Je kunt er maar druk mee zijn waardoor het echte werk blijft liggen, of in ieder geval te weinig aandacht krijgt.

Wat heeft dat nu met onze mooie logistieke regio te maken zou je zeggen, maar dat is ‘heel veel’. In Nederland hebben we zonder een echte realistische visie een natuurbeleid vastgesteld die onwerkbaar is voor het land. Het lijkt er wel op dat er in een blinde paniek, eind jaren negentig, puur op basis van willekeur ontzettend veel versnipperde Natura 2000 gebieden zijn aangewezen die we nu als een boemerang terug krijgen in de vorm van de onmogelijkheden in economische ontwikkelingen.Zelfs nieuwe bedrijfsmatige ontwikkelingen op onze Zuiderzeehaven blijken onmogelijk te zijn vanwege de extra neerslag van stikstof op de Natura 2000 gebieden aan de overzijde van de IJssel.

Begrijp mij goed, ik ben als mens een groot liefhebber van de natuur en verafschuw de afbraak van onze planeet, maar realiseer mij ook dat zonder economische ontwikkeling, Nederland met haar groeiende bevolking geen bestaan heeft. Waarom de Natura 2000 gebieden niet clusteren en werken aan een robuuste natuur binnen de mogelijkheden van ons dichtbevolkte land? Een sterkte leider had indertijd de politiek moeten oproepen om met visie en lef beleid te ontwikkelen en de politiek zal nu het lef moeten hebben om haar gemaakte fouten te herstellen.

Probleem voorbeeld 1. Kampen Energieneutraal 2035. De politiek omarmt deze ambitie maar weet dondersgoed dat dit volksverlakkerij is. Absoluut onhaalbaar. Technisch niet, beleidsmatig niet. Dat we in moeten zetten op verduurzaming van onze energievoorziening is geen discussie, maar stel realistische doelen. Alles elektrisch, prima, zorg er dan ook voor dat er voldoende in kabelinfrastructuur geïnvesteerd wordt. We zijn bezig met de ontwikkeling van extra windturbines op de Zuiderzeehaven, maar het is maar de vraag of deze wel aangesloten kunnen worden op het elektriciteitsnet. Weg haalbaarheid van duurzame energie opwekking.

Probleem voorbeeld 2. ZES. Het zal u niets zeggen, maar dat betekend Zero Emissie Stadsdistributie. Beleidsmatig haalbaar, technisch en financieel niet haalbaar. Uiterlijk 2030 mogen alleen nog maar voertuigen de binnensteden in die geen emissie uitstoten. Zwolle is één van de 42 steden die zich heeft aangesloten bij dit beleid. De techniek om dit mogelijk te maken staat nog in de kinderschoenen en is de factor 400% duurder. Wie gaat de rekening betalen? U kunt het zelf raden.

Zo kan ik nog even doorgaan, maar dan zou deze column veel te lang worden. Ik sluit af met een oproep aan de politiek. Ga een tijdje met de poten in de klei staan , gooi de smartphone aan de kant en ga op basis van de opgedane ervaringen in het veld, politiek bedrijven op uitsluitend inhoud.

Bert Weever, DGA Graansloot Kampen.