Afbeelding
Tennkes.

Column Economiewethouder Geert Meijering: Aanvullen en versterken

· leestijd 2 minuten Algemeen

Je zou het bijna vergeten, maar op economische gebied wordt ondanks corona stevig gewerkt aan de economische toekomst van Kampen. Bijvoorbeeld als het gaat om het versterken van de binnenstad én Melmerpark.

Toekomst Melmerpark

Melmerpark is het winkelgebied tussen de wijk Hagenbroek en de N50. De afgelopen jaren hebben daar verschillende bedrijven zich gevestigd. Toch moeten we vaststellen dat er nog teveel grond braak ligt. Deze grond is in handen van diverse ontwikkelaars. Zij kloppen al jaren bij de gemeente op de deur dat het huidige bestemmingsplan - waarin voorgeschreven is welk type bedrijven zich daar wél en niet mag vestigen - te knellend is. Daardoor is het in hun ogen steeds moeilijker deze grond te verkopen en kost dit hen alleen maar geld. Daarom heeft een van hen - met een rapport van een gerenommeerd bureau in de hand - vorig jaar de gemeente verzocht het bestemmingsplan te verruimen. De gemeente is daartoe bereid. Te meer omdat wij zelf hebben vastgesteld dat het huidige bestemmingsplan niet meer voldoet aan de juridisch eisen van vandaag. Op relatief korte termijn is aanpassing daarvan dus onontkoombaar. In dat licht deed het College deze winter de gemeenteraad een voorstel om op het Melmerpark een beperkte verruiming toe te staan, onder andere op het gebied van detailhandel, horeca en vrije tijd.

On hold

Dit ging de gemeenteraad echter te snel. Daar leefde vooral de zorg dat deze verruiming ten koste zou gaan van de positie van de binnenstad. Bovendien vond men het nu niet de tijd nieuwe horeca toe te staan, terwijl de bestaande horeca zulke zware klappen heeft gehad ten gevolge van Corona. Deze gevoelens werden  onderstreept door diverse ondernemers die inspraken bij de commissievergadering. Het College - in het bijzonder collega Albert Holtland en ik - hebben goed geluisterd naar de zorgen van de ondernemers en de gemeenteraad. Daarom zijn de plannen nu ‘on hold’ gezet. Met de gemeenteraad is afgesproken dat de komende maanden eerst drie belangrijke trajecten worden afgerond, voordat definitieve besluiten worden genomen over Melmerpark:

•        Herziening van de Detailhandelsvisie uit 2015

Daarin staat beleidsmatig beschreven waar wij binnen de gemeente welk type winkels willen. We hebben geconcludeerd dat de kern van dit beleid staat: we staan voor een levendig centrum, sterke winkelcentra in woonwijken en een apart staand winkelgebied Melmerpark. 

•        Opstellen van een horecavisie

Voor de op te stellen horecavisie geldt dat niet. Het is er in Kampen namelijk nooit van gekomen om een duidelijke visie te ontwikkelen op horeca. Daar zitten trouwens ook voordelen aan. Want daardoor hebben we bijvoorbeeld in de binnenstad altijd heel goed mee kunnen werken aan de vestiging van nieuwe restaurants en café’s. Naar aanleiding van een motie van GroenLinks en het CDA is echter toch besloten om een visie op te stellen waarin duidelijk wordt beschreven op welke plek we welk type horeca wenselijk vinden. Dit traject wordt voor de zomer afgerond.

•        Een ontwikkelingsstrategie voor de binnenstad

Deze strategie wordt ontwikkeld door de gemeente, stichting Kampen Partners, Binnenstads Ondernemers Kampen (BOK) en de VVBK (vastgoedeigenaren) en moet leiden tot een integrale leegstandsaanpak. Het is de bedoeling dat daarmee zowel de symptomen (huidige leegstand), als de onderliggende oorzaken worden aangepakt. Dit rapport wordt in mei aan de gemeenteraad gepresenteerd. 

Hopelijk geven deze drie rapporten ons voldoende in handen om zowel te blijven bouwen aan een vitale en levendige binnenstad, als aan de verdere ontwikkeling van Melmerpark. Want dat de binnenstad prioriteit nummer 1 is voor de gemeente mag duidelijk zijn. Tegelijkertijd kan de situatie op Melmerpark ook niet blijven voortbestaan. In mijn ideale wereld zijn deze gebieden ook niet concurrerend, maar aanvullend op elkaar en werken de ondernemers daar samen aan een vitaal, sterk en aantrekkelijk Kampen. 

Geert Meijering

Wethouder Economische Zaken (CDA)

g.meijering@kampen.nl