Van links naar rechts; Oene Venema, Barry van de Lagemaat, Wietse Venema
Van links naar rechts; Oene Venema, Barry van de Lagemaat, Wietse Venema Aangeleverd.

Ondernemers op bedrijventerreinen krijgen hulp bij hun energietransitie

· leestijd 1 minuut Partnerbijdrages

Kampen Wat kunnen en willen ondernemers zélf doen op de weg naar energieneutraal ondernemerschap? Om het antwoord op deze vraag boven tafel te krijgen, werken Rabobank en Bedrijventerreinaanpak.nl de komende twee jaar samen. Allereerst worden de energiewensen van ondernemers op bedrijventerreinen in de regio in kaart gebracht. Blijkt uit deze inventarisatie dat een collectief energieproject bij kan dragen aan de oplossing? Dan biedt het samenwerkingsverband ondernemers inzicht, kennis én mogelijkheden richting een energieneutrale toekomst.

Energiezuinig ondernemen
‘Vorige week kreeg ik een telefoontje van een bakker uit de regio. Met het oog op de energietransitie wil hij de overstap maken naar ovens die op waterstof werken. Hij weet alleen niet hoe hij dat moet doen en bij wie hij moet zijn’, aldus Barry van de Lagemaat, directeur coöperatieve Rabobank met Energietransitie als specifiek aandachtsgebied. ‘Het voorbeeld van deze bakker staat niet op zichzelf. Heel veel ondernemers op bedrijventerreinen in de regio willen stappen zetten richting energiezuinig en duurzaam ondernemen. Het samenwerkingsverband tussen Rabobank en Bedrijventerreinaanpak.nl kan hen daarbij helpen.’


Bijschrift - 

Van individueel naar collectief
Wietse Venema van Bedrijventerreinaanpak.nl legt uit hoe. ‘Allereerst inventariseren we welke wensen en vragen er op het gebied van energietransitie leven. We werken samen met gemeentes in de regio om ondernemers op bedrijventerreinen in onder meer Zwolle, Meppel en Nunspeet te benaderen. Zijn bedrijven geïnteresseerd in een gesprek over energietransitie, dan gaan we op bezoek en stellen we hen vragen over diverse onderwerpen. Door de uitkomsten van deze gesprekken naast elkaar te leggen, zien we of er per bedrijventerrein een collectieve wens is voor een bepaald energieproject, zoals bijvoorbeeld een collectief laadplein voor elektrische voertuigen.’

Collectieve energieoplossingen voor de lange termijn
Barry van de Lagemaat: ‘Vanuit de geschiedenis van Rabobank weten wij natuurlijk allang dat je via collectieve samenwerking een grotere vuist kunt maken om doelen te behalen. Daarom werken we samen met Bedrijventerreinaanpak.nl om de vraagstukken van ondernemers op te lossen. Vervolgens ondersteunen we deze bedrijven met inzichten, kennis vanuit onze energiespecialisten en ons netwerk en eventueel met de financiering van het energieproject. Waar het ons uiteindelijk om gaat, is dat we bijdragen aan collectieve energieoplossingen voor de lange termijn.’

Wij roepen ondernemers, bedrijvenkrin- gen, parkmanagement en gemeentes in de regio op om mee te doen aan de energietransitie! Kijk voor meer informatie op www.bedrijventerreinaanpak.nl of neem contact op met Rabobank via communicatie.mon@rabobank.nl.

Afbeelding

Nick de Vries

Nick de Vries

Afbeelding
Ouderenzorg IJsselheem met aandacht: Roland over zijn keuze voor ouderengeneeskunde Partnerbijdrages 28 mei, 13:36
Buurten komen samen om hun eigen omgeving met elkaar te vergroenen, goed voor mens en dier!
Groene Loper Kampen deelt plantpakketten uit Partnerbijdrages 28 mei, 13:23
Afbeelding
Gratis donuts eten op Nationale Donutdag Algemeen 28 mei, 12:29