Nardus Koster, één van de deelnemende winkeliers aan de toegankelijkheidsscans. Foto ter illustratie.
Nardus Koster, één van de deelnemende winkeliers aan de toegankelijkheidsscans. Foto ter illustratie. Foto Tennekes

Ondernemers willen Kampen beter toegankelijk maken

Algemeen

KAMPEN - Kampen Partners en de BOK (Binnenstads Ondernemers Kampen) starten in januari met gratis toegankelijkheidsscans bij 20 winkeliers en horeca ondernemers. Dat levert moet concrete adviezen aan de ondernemers opleveren. Voor de uitvoering van de bijbehorende verbeteracties komen financiële bijdragen beschikbaar dankzij steun van de Stadsbeweging (Provincie Overijssel). 

De binnenstad van Kampen wordt volgend jaar getoetst op toegankelijkheid. Winkeliers en horecaondernemers die zich aanmelden via mkbtoegankelijk@ongehinderd.nl ontvangen een persoonlijk advies van een toegankelijkheidsinspecteur. Daarmee kunnen ze een erkend basisniveau van toegankelijkheid behalen. Deze campagne is onderdeel van een nationaal project ‘MKB Toegankelijk’. Uiteindelijk werkt het project toe naar een compleet en landelijk overzicht van toegankelijke bedrijven. Dit overzicht is terug te vinden op www.mkbtoegankelijkeroute.nl. “Want iedereen moet kunnen meedoen en ongehinderd een dagje eropuit kunnen!”, aldus binnenstadsmanager Leo Hoksbergen.

Quick fix

Met kleine aanpassingen aan een bedrijfspand of de aanwezige voorzieningen, kunnen stappen gezet worden in het toegankelijk maken van een onderneming. Denk bijvoorbeeld aan een drempelhulp voor de deur, bestickering van ramen en deuren of het verbreden van gangpaden. Voor aanpassingen die een grotere investering vragen, zet citymarketingorganisatie Kampen Partners een fonds op waar de deelnemende binnenstadsondernemers een beroep op kunnen doen.

Toegankelijkheid belangrijk

Roeland Tameling van Kampen Partners vertelt: “Het hebben van een toegankelijke winkel of horecagelegenheid wordt ook door de vergrijzing in Nederland steeds belangrijker. Bovendien wil Kampen de ‘hartelijkste Hanzestad ter wereld’ worden. Daarom is de hulp van MKB Toegankelijk ingezet. Want ruim 2,5 miljoen mensen in Nederland hebben een beperking.” In de woorden van Leo Hoksbergen: “Mensen die slechtziend, doof of rolstoel gebonden zijn willen, net als alle andere mensen, zo zelfstandig mogelijk kunnen winkelen of hun boodschappen kunnen doen. Ondernemers staan hier niet altijd bij stil. De ruimte in een pand is vaak beperkt, tegelijkertijd willen ondernemers logischerwijs wel alle producten aanprijzen. Het resultaat: een winkel wordt een hindernisbaan en met name voor mensen met een beperking letterlijk een drempel om naar binnen te gaan. MKB Toegankelijk activeert en stimuleert ondernemers om zelf aan de slag te gaan met de toegankelijkheid van hun eigen bedrijf.”