GBK was een van de winnaars van de vorige verkiezingen met Albert Holtland als lijsttrekker.
GBK was een van de winnaars van de vorige verkiezingen met Albert Holtland als lijsttrekker. Foto Archief: Christiaan Schutte.

Prominente GBK-leden verlaten partij en gaan verder als Hart voor Kampen

Algemeen

KAMPEN - Enkele oudgedienden van Gemeente Belang Kampen verlaten de partij en gaan verder als Hart voor Kampen. Onder hen vele gezichten die jarenlang het hart van de partij vormden. Het gaat om de huidige fractievoorzitter, Nardus Koster om wethouder Albert Holtland, om raadslid Piet Bergstra, om raadslid Henk Prinsen om commissielid Bruno Karel. Van de huidige 5 leden tellende fractie blijven twee personen over.

Alleen Suat Azer en Steven Zwitser blijven over van de huidige fractie. Commissielid Elina Schmidt-Blokzijl blijft ook gewoon in de partij actief en was al eerder gekozen als nieuwe lijsttrekker.

Reden van het vertrek is onvrede over de samenstelling van de kieslijst. De vertrekkende leden stellen dat er vlak voor de beslissing over de nieuwe kieslijst ruim 71 nieuwe leden ingeschreven waren bij de partij, die samen volgens de vertrekkend leden de volgorde van de kieslijst op z’n kop gezet hebben.

Het gevolg van deze stemming was dat Albert Holtland, die jarenlang lijsttrekker was, op nummer 8 van de kieslijst kwam te staan. Suat Azer en Steven Zwitser kwamen op nummer 2 en 3 van de kieslijst.

De vertrekkend politici stellen dat de stemming ongeldig was, omdat partijleden volgens hen pas mogen stemmen als ze minimaal drie jaar lid zijn van de partij. Ze vinden dat niet volgens de statuten en het verenigingsrecht gehandeld is.

Leden van Gemeente Belang Kampen stellen echter dat er absoluut niets op onjuiste wijze gebeurd is. De nieuwe leden van de partij hadden volgens hen juist hart voor de koers van Gemeente Belang Kampen en wilden invloed uitoefenen op de richting van de partij. “De kieslijst is gewoon op reglementaire wijze tot stand gekomen”, zo laat een bestuurslid weten. “Er is gestemd volgens statuten en niemand heeft tijdens de ALV gereclameerd. Sterker nog, iedereen was het eens met de wijze waarop stemming plaatsvond.” Om te vervolgen: “Uiteindelijk bleken de vertrekkende leden het hier niet mee eens, maar binnen de partij is verder geen onenigheid. Er blijft gewoon een eensgezinde partij over.”

GBK komt na de kerst met een officieel persbericht. GBK voelde zich niet overvallen en zag deze splitsing al weken aankomen.