Jelle Weever, voorzitter van MKB Nederland-regio Zwolle vindt dat er het nodige kan veranderen in de binnenstad.
Jelle Weever, voorzitter van MKB Nederland-regio Zwolle vindt dat er het nodige kan veranderen in de binnenstad. Scarlett de Moor - Wander in Bloom.

Gemeente, help ondernemers met hun schulden

Algemeen

Nu corona in een endemische fase terecht lijkt te komen, zal de stof gaan optrekken. Steunmaatregelen worden afgebouwd en ondernemers in de evenementen, cultuur, Retail of horecasector kunnen weer hun geld gaan verdienen. Wat rest, is een enorme schuldenlast.

Sinds medio 2020 is het aantal faillissementen fors afgenomen. In augustus 2021 bereikte het aantal het een na laagste punt sinds de start van de statistiek in 1981. Naar de exacte reden is het lastig gissen. Deels zal het komen doordat belastingen, huren en bancaire aflossingen door corona op de lange termijn geschoven zijn. Zolang deze partijen niet op de stoep staan om hun gelden te innen, in combinatie met de coronasteun, is er geen acuut liquide probleem. 

Tal van deze ondernemers hebben daarnaast hun spaargeld en pensioengelden ‘opgegeten’ en zichzelf geen salaris gegeven. Daar bovenop hoor je schrijnende verhalen dat de spaarpot van de kinderen geleegd is, verschrikkelijk. Als ik mijzelf in hun schoenen probeer te verplaatsen, lopen de rillingen over mijn lijf. Wat dat betreft mag ik mij gelukkig prijzen dat de bouwsector grotendeels heeft doorgedraaid. Al vielen hier aan het begin van de pandemie ook opdrachten weg en is de horeca en Retail omzet nagenoeg verdampt.

In het regeerakkoord is opgenomen dat het kabinet probleemschulden sneller wil oplossen en meer mogelijkheden wil bieden om tot een schuldregeling te komen. Ik wil aan de politiek ook de oproep doen, de probleemschulden van ondernemers daarin te betrekken. Gebeurt er niets met deze groep, dan ben ik ervan overtuigd dat er komende jaren voor veel ondernemers een vreselijke tijd gaat zijn. 

Lokaal kan de gemeenteraad het college oproepen de gemeentelijke schuldhulpverlening ook toegankelijk te maken voor ondernemers. Schaal de toegang tot saneringskredieten op en zorg voor het komen van zogenoemde minnelijke regelingen. Ook ben ik van mening dat er nagedacht moet worden of de getroffen ondernemers niet met terugwerkende kracht een uitkering verdienen. Dat vraagt maatwerk. De gemeente kan vragen, getroffen ondernemers zich te melden en daar zal dan individueel het gesprek mee moeten worden aangegaan. Op basis van die analyse kan aan de gemeenteraad een voorstel worden voorgelegd. De gemeente heeft tools om van de reguliere dwingende wetgeving af te wijken.

Landelijk zal het kabinet aan de slag moeten met het bieden van een mogelijkheid tot stoppen van het bedrijf, zonder dat de ondernemer in jarenlange schuldsanering komt. Een ondernemer kan domweg niet stoppen omdat hij privé vaak garant staat voor zijn schulden of zich privé op een andere juridische wijze verhoudt tot zijn zaak. Indien een ondernemer enkel al afscheid wil nemen van zijn personeel, dan moet deze jarenlang een zogenaamde transitievergoeding betalen. 

Kortom, er is werk aan de winkel!

Jelle Weever
Voorzitter MKB-Nederland Regio Zwolle
DGA Weever Bouw uit Kampen