Afbeelding
deze bijdrage van Raadspraat is geschreven door Klaas van Den Bosch van de SGP-fractie.

Raadspraat SGP: Bent u ook zo klaar met alle beperkingen

· leestijd 1 minuut Algemeen

Bent u ook zo klaar met alle beperkingen? En met de impact die dat heeft op uw leven en dat van uw kinderen? Het is immers niet gering wat de gevolgen zijn en het valt ons allemaal zwaar. Voor sommigen valt het extra zwaar. Denk allereerst aan de zorg, aan hen die de Corona-patiënten verplegen. Zowel in de verpleging op de IC’s als ook in de nazorg rond revalidatie. 

Maar ook voor hen die onder druk zijn komen te staan in bijvoorbeeld de geestelijke gezondheidszorg als indirect gevolg van Corona. Je hoort alarmerende cijfers over psychisch ongezonde jongeren en veel studenten kampen met psychische uitputtingsklachten. Je vraagt je dan soms af of de gevolgen van het middel niet erger zijn dan de kwaal.

En dan hebben we het nog niet over de enorme impact voor winkeliers in de binnenstad, de dorpskern en op het Melmerpark. En de horeca-ondernemers. Onze partijleider Van der Staaij haalde onlangs in een bijdrage de Bijbelse profeet Joël aan. Hij zei: toen ik dat las, moest ik denken aan onze tijd. Daar staat: “Het land treurt, de vrolijkheid is verdord”. Heel herkenbaar, die verdorring van de vreugde. 

Helaas juist ook onder onze jongeren, die momenteel een moeilijke jeugd doormaken. Elke maand spreken we met de burgemeester over het onderwerp corona in de raadscommissie. We merken daar dat het lastig is om lokaal maatwerk te bieden die past binnen de landelijke kaders die opgelegd worden. Dan is het juist goed om als lokale SGP fractie onderdeel te zijn van een landelijke partij. Zo zijn we in staat om de impact van de maatregelen op onze lokale samenleving onder de aandacht te brengen van Den Haag. 

En als SGP zijn we blij dat dat geluid zo ook in Den Haag in de coronadebatten naar voren wordt gebracht. Goede zaak ook dat de landelijke SGP-fractie tegen de verlenging van de Coronawet stemde en de regering opriep om het 2G-wetsvoorstel in te trekken. Wat zijn er ook in dat kader een discussies gaande over vaccinatiedrang, vaccinatiedwang of zelfs vaccinatieplicht, de coronapas, etc. En dat gaat ten koste van vriendschappen, ten koste van de eenheid binnen de kerk en ten koste van de onderlinge liefde. Samenleven in onze huidige samenleving is ingewikkeld geworden. Velen van u zijn bezorgd voor de dag van morgen. Maar christenen belijden dat ziekte en gezondheid hun niet toevallig overkomen. 

En ondanks alles moeten we daarom ook weer niet teveel op alle omstandigheden letten. Niet corona heerst, maar God regeert. Laat onze hoop en verwachting van Hem zijn.

Nick de Vries

Nick de Vries