Deze bijdrage van Raadspraat is geschreven door Gerben Wijnja van D66.
Deze bijdrage van Raadspraat is geschreven door Gerben Wijnja van D66. foto aangeleverd

Raadspraat D66: Aan de slag

· leestijd 1 minuut Algemeen

Campagnevoeren is misschien wel één van de leukste activiteiten in de lokale politiek. Een verkiezingsprogramma maken, persberichten schrijven, de straat op, folderen, debatten voeren. En vooral heel veel mensen spreken. Ongelooflijk leuk en inspannend, maar het drukt je vooral steeds weer op de vraag: waarom doen wij als partij ook alweer mee, wat willen we bereiken? Wat is ons verhaal?

Wij hadden als D66 Kampen een hele zichtbare campagne, met een sterk enthousiast team en met een duidelijke boodschap: Lef en ambitie tonen om Kampen moderner, vrijer en groener te maken. En dat heeft kiezers aangesproken. D66 Kampen was de grootste winnaar van de zittende partijen. Zowel procentueel als in aantallen stemmers was D66 de grootste stijger. (430 stemmen meer, een groei van 36%). En met uiteindelijk 7,5% van de stemmen en twee zetels zijn we onze kiezers dan ook heel erg dankbaar!
Maar naast onze opvallende winst, was er iets anders dat in het oog sprong: de lage opkomst. Slechts 62%. Zes procentpunt minder dan vier jaar geleden. In een wereld die dagelijks overloopt van meningen, maakte dus 38% van de Kampenaren geen gebruik van de mogelijkheid om van zich te laten horen. Ik vind dat we elkaar als inwoners daarop moeten aanspreken: maak gebruik van je recht. Maar blijkbaar hebben we als Kamper politiek ook niet onze inwoners kunnen overtuigen dat het de moeite waard was om de tocht naar de stembus te maken.

Ik denk dat we in Kampen duidelijker naar onze kiezers moeten uitspreken hoe we verschillen. Als je als partij niet kunt vertellen waar je voor staat of je niet kunt onderscheiden van anderen, heb je geen bestaansrecht. Dan verlaat de kiezer je of neemt hij of zij niet de moeite om te komen stemmen. Wees onderscheidend, maar werk samen!
Afgelopen week is de heer Remmelt de Boer als verkenner gesprekken begonnen over welke partijen een nieuw gemeentebestuur kunnen vormen. In ons gesprek met hem hebben wij onze vijf uitgangspunten toegelicht:
1. Er is een college nodig met plannen en ambitie, niet een die op de winkel gaat passen. 2. Een college moet een afspiegeling zijn van alle diversiteit in onze gemeente. 3. Het moet stabiel zijn, zodat plannen ook worden uitgevoerd en 4. Een nieuw college moet werk maken van de modernisering die zoveel Kampenaren heeft aangesproken. 5. En D66 is bereid mee te besturen.

Hoe leuk campagne voeren dan ook is, ik zal er eerlijk bij vertellen dat ik aan het einde van de verkiezingsdag ook een enorme opluchting voelde dat die campagne ook weer was afgelopen. Nu begint het echte werk: aan de slag om samen met anderen Kampen moderner te maken.

Nick de Vries

Nick de Vries