Deze bijdrage van Raadspraat is geschreven door Manfred Haveman van de PvdA-fractie.
Deze bijdrage van Raadspraat is geschreven door Manfred Haveman van de PvdA-fractie. Aangeleverd.

Raadspraat Pvda: Alles verbleekt

· leestijd 1 minuut Algemeen

De oorlog in Oekraïne maakt, dat ik het erg ongemakkelijk vind om u een politieke reclameboodschap mee te geven. De ellende en het leed dat daar aan de hand is, doet al het andere verbleken. Ik heb drie puber-kinderen en ik kan mij geen voorstelling maken van de angst en onzekerheid die het voor de mensen in Oekraïne geeft om te moeten schuilen voor bommen, om kogels te moeten ontwijken en om op de vlucht te moeten zijn omdat het te gevaarlijk is. Mijn gedachten en medeleven gaan uit naar hen. En ik doe dan ook een oproep om samen sterk te staan en de mensen te ondersteunen die dat op dit moment het hardste nodig hebben. Laten we er als Kamper gemeenschap met woord en daad zijn voor al die getroffenen. Dat kan door aan acties mee te doen, door geld over te maken op GIRO 555 en door met elkaar in gesprek te gaan, te zijn en te blijven.

En dan toch neem ik u ook nog even mee naar de Kamper politiek…

Daar zijn ze weer!?!

Bent u ze ook zo zat? Al die politici die vanwege de komende verkiezingen van de gemeenteraad de stad en de kranten onveilig maken?? De een heeft nog grotere praatjes en mooiere beloften dan de ander! En ik snap u. Ik heb er zelf ook een hekel aan om door van die verkopers aangesproken te worden en loop daar dan graag met een boog omheen.

Maar het gáát ergens om. Juist nu is het belangrijk om met een stem duidelijk te maken wat voor u van belang is voor Kampen. Blijven we meegaan in de trend van ‘ikke ikke ikke’, of kiezen we nu echt voor een SAMENleving en zorgen we ervoor dat íedereen een fijn leven kan hebben???

Want de uitdagingen in Kampen zijn groot! De woningmarkt is ziek. De tweedeling in de samenleving is groter dan ooit. Te veel inwoners kunnen of mogen niet meedoen door te weinig geld, hun geloof, geaardheid of ander aspect. En dat moet anders. We moeten het echt samen doen en er voor elkaar zijn.

Ik kan oprecht zeggen dat de Partij van de Arbeid in Kampen er alles aan doet om Kampen een stukje beter en gelukkiger te maken. Geeft u ons het vertrouwen om dat vanuit ons sociale kompas te mogen doen?

Bepaal voor uzelf welke kant u op wilt en maak uw keuze voor de komende verkiezingen van 16 maart.

Uw stem dóet er toe!

Deze bijdrage van Raadspraat is geschreven door Manfred Haveman van de PvdA Kampen (lijst 8), pvdakampen@gmail.com.

Nick de Vries

Nick de Vries