Vertrek- en eindpunt van het Kamper lijntje
Vertrek- en eindpunt van het Kamper lijntje (foto: Maarten van Gemert)

Vanmiddag weer geen trein van Keolis naar Zwolle op het Kamper lijntje

· leestijd 1 minuut Algemeen

(door Maarten van Gemert)  
KAMPEN – Tussen 15.00 en 17.00 uur rijdt er vanmiddag (dinsdag 2 augustus) weer geen trein van Keolis van Kampen naar Zwolle. De vervoerder kampt met een tekort aan personeel waardoor er al twee maanden regelmatig treinuitval te betreuren valt.

Het personeelstekort in tal van sectoren op de Nederlandse arbeidsmarkt slaat ook toe in de vervoerssector. Op het Kamper lijntje, de aloude spoorverbinding tussen Kampen en Zwolle vallen al wekenlang regelmatig treinen uit. Vervoerder Keolis noemt ook vakantie van treincollega’s als oorzaak. De provincie betreurt de situatie.

Omscholing
De afgelopen twee maanden stonden regelmatig reizigers op het perron van het Kamper station, teleurgesteld of erger, die hun trein niet zagen verschijnen. In het begin was er vaak nog vervangend busvervoer maar dat werd steeds minder. Meerdere factoren spelen de vervoerder, op deze spoorlijn is dat Keolis, parten. Gezien de oorzaken is het moeilijk om hierop invloed uit te oefenen, laat provincie Overijssel weten, maar Keolis zet alles op alles – tot aan het inzetten van het management als treinbestuurder tot omscholen van personeel naar machinist..

Structureel
De uitbater van Perron 1, Martijn Sollie, houdt het precies bij. Bij elke verstoring van de dienstregeling informeert hij de stationsmanager. Volgens de exploitant van de uitspanning op het Kamper station is er sinds zeven weken sprake van ”structurele uitval”. Vervangend busvervoer is er steeds minder. Een woordvoerder van Keolis laat weten dat ”we bussen alleen inzetten tijdens geplande werkzaamheden. Wanneer een treindienst plotseling uitvalt, is dat vaak niet direct te regelen.” Volgens hem is het effect van het personeelstekort ”nu beter merkbaar omdat ook onze treincollega’s met vakantie gaan. Waar mogelijk springt het managementteam bij om zelf treindiensten te rijden.”

Tekort
Zowel Keolis als de provincie geven aan dat het werven van personeel in deze tijd van krapte op de arbeidsmarkt lastig is. In het algemeen geldt binnen het openbaar vervoer dat uitval van ritten wordt veroorzaakt door hoog ziekteverzuim (mede als gevolg van corona) en de huidige periode waarin vervoerders hun personeel met vakantieverlof (moeten) laten gaan.
Voor machinisten in het bijzonder geldt bovendien dat er bij de Inspectie Leefomgeving en Transport achterstand is bij het verstrekken van machinistenvergunningen. Zonder dat papiertje mag een machinist niet ingezet worden op een trein. Specifiek voor de treinen geldt dit bij Keolis, maar zeker ook landelijk, als een oorzaak van personeelstekort.


Perron 1 biedt verpozing op het treinstation van Kampen (foto: Maarten van Gemert)

Concessie
Provincie Overijssel heeft de concessie (alleenrecht) op het Kamper lijntje tot december 2032 toegekend aan Keolis, die op meerdere lijnen in het oosten des lands rijdt. „Gezien de oorzaken van de huidige treinuitvalregelmaat, die ook landelijk spelen en zeker niet specifiek voor Keolis zijn, is er geen aanleiding om aan te nemen dat dit de concessie in gevaar brengt,” aldus een woordvoerder.
„De eerste verantwoordelijkheid voor de treinloop,” vervolgt hij, „ligt bij de vervoerder. Het betreft vanuit de provincie gezien een ongelukkige (samenloop van) omstandigheden waar geen invloed op uit te oefenen is.”
Keolis heeft besloten om boven-formatief personeel te werven om de problemen op termijn te kunnen voorkomen. Voor de korte termijn is dat niet direct de oplossing.