Detail van de voorzijde van het Gotisch Huis in het oude stadscentrum van Kampen
Detail van de voorzijde van het Gotisch Huis in het oude stadscentrum van Kampen (bron: Monumentenbezit.nl)

Restauratie Gotisch Huis start waarschijnlijk binnen twee jaar

· leestijd 2 minuten Algemeen

(door Maarten van Gemert)  
KAMPEN – Stichting Monumentenbezit, eigenaar van het Gotisch Huis aan de Oudestraat, gaat aan de slag met onderzoek en voorbereidingen om het Gotisch Huis te restaureren. Provincie Overijssel heeft subsidie toegekend waarmee voorlopig meer dan de helft van de kosten is gedekt. Hiermee gaat een lang gekoesterde wens in vervulling van de eigenaar en menige Kampenaar.

Met uitzicht op restauratie maakt het rijksmonument, waarvan de staat te lijden heeft onder de jarenlange leegstand, een doorstart. „Nu kan de eerste stap gezet worden naar behoud van één van de iconen van Kampen,” reageert wethouder Boddeus (Monumenten) verheugd en hij vervolgt: „We zien een aanvraag voor herbestemming en restauratie met veel belangstelling tegemoet.” Maar zover is het nog niet.

Onderzoek
Wanneer alles volgens plan verloopt, zou de restauratie in 2024 van start kunnen gaan. Robin Koot, projectleider bij Monumentenbezit: „We zijn een constructief onderzoek gestart, waarvan de resultaten worden geïntegreerd in de planvorming voor de definitieve vergunningaanvraag. Daarvoor moet ook een besluit genomen worden over de nieuwe invulling van het pand. In 2026 moet alles gereed zijn voor het nieuwe gebruik.”
Monumentenbezit is in gesprek met meerdere partijen voor invulling van het pand. Vooralsnog verwacht de stichting uit te komen bij horeca, eventueel in combinatie met overnachten oftewel een hotelfunctie. De laatste gebruiker was Stedelijk Museum Kampen dat in maart 2009 verhuisde naar het oude stadhuis, op steenworpafstand in de Oudestraat. Sindsdien staat het onder slechte omstandigheden leeg.

Kostenplaatje
Voorheen was het monument van de staat en in beheer bij de Rijksgebouwendienst. Half januari 2016 werd het overgedragen aan de Nationale Monumentenorganisatie die het rijksmonument zonder rijksfunctie onderbracht bij Stichting Monumentenbezit. Die verkreeg vorig jaar de POM-status, meldde Kamper Nieuws toen, en dat heeft de subsidietoekenning versneld. De procedure werkt namelijk met een puntensysteem. Voor de POM-status krijg je extra punten, vergelijkbaar met de ANBI-status. De toekenning van de subsidie start bij degene met de meeste punten.
Provincie Overijssel heeft 600.000 euro aan subsidie toegekend, het maximaal aan te vragen bedrag. Monumentenbezit heeft een miljoen als subsidiabele kosten opgevoerd waarvan bij toewijzing maximaal 60% wordt gesubsidieerd. Dat is niet toereikend, aldus Monumentenbezit. Er is een eigen bijdrage nodig en er wordt ook gezocht naar aanvullende middelen.
Wethouder Boddeus laat weten dat in dezelfde tranche de Bovenkerk 340.000 euro subsidie heeft gekregen voor restauratie.


De kenmerkende smalle ramen met rode luiken in de voorgevel van het Gotisch Huis (foto: Maarten van Gemert)

Rosmolen
Eén van de verborgen schatten van het Gotisch Huis is de aan de achterzijde aanwezige rosmolen. Die werd aangedreven door paarden waarvoor paardenstallen op de binnenplaats stonden. Monumentenbezit zegt toe dat deze publiekelijk toegankelijk zal blijven. Een woordvoerder suggereert dat in de toekomst wellicht een vrijwillige molenaar demonstraties kan geven in het malen van graan tot meel.
Het Gotisch Huis is een voormalige koopmanswoning uit omstreeks 1500. Het monument is volgens Monumentenbezit niet alleen een fraai maar ook een zeldzaam voorbeeld van een laatgotisch particulier woonhuis. Kampen kent wel een tweede vergelijkbaar pareltje aan de Burgwalstraat waarover cultuurZIEN een videoreportage publiceerde bij Kamper Nieuws.
De laatste grootschalige restauratie door de bekende architect Pierre Cuypers werd afgerond in 1908. Al jaren wordt het pand inwendig gestut door balken en is, enkel op Open Monumentendag, beperkt te bezichtigen. Elk jaar zijn de rondleidingen snel volgeboekt.  Met de provinciale subsidie voor Monumentbezit gloort er hoop op restauratie en behoud. Eindelijk is de kogel door de kerk, beter gezegd, door het Gotisch Huis.


Het Gotisch Huis aan de Oudestraat 158 in Kampen (foto: Maarten van Gemert)

..