Gemeenteraad in vergadering over Huisvesting Arbeidsmigranten
Gemeenteraad in vergadering over Huisvesting Arbeidsmigranten Foto: Website Gemeente Kampen

Meerderheid gemeenteraad stemt voor huisvesting Arbeidsmigranten

· leestijd 1 minuut Algemeen Ingezonden

In de raadvergadering van 8 december 2022 is lang gesproken en uiteindelijk gestemd over de huisvesting van arbeidsmigranten aan de Tuindersweg 21a in IJsselmuiden. Ook de ChristenUnie stemde voor. Dit is het eerste gebouw dat hiervoor misschien wordt gerealiseerd want de huisvesting voor arbeidsmigranten aan de Parallelweg zal tijdelijk worden gebruikt voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen.

Hoofd en hart

“We hebben als fractie van de ChristenUnie lang gesproken en geworsteld met de vraag of we kunnen instemmen met migrantenhuisvesting aan de Tuindersweg. Dat komt omdat het een afweging is met ons hoofd en ook ons hart”. Zo begon raadslid Harro Pruijssen zijn toelichting namens de ChristenUnie

Als ChristenUnie stemden we in januari 2021 voor de voorlopige vergunningaanvraag voor de huisvesting aan de Tuindersweg 21a. Dat was met tegenzin want we hadden liever een afweging tussen voor- en nadelen gehad van de 4 andere beschikbare locaties. De wethouder van destijds wilde dat absoluut niet. Dat zou betekenen dat we dan geen huisvesting zouden gaan realiseren en dat was voor de ChristenUnie geen optie.

“Vandaag hebben we als raad bij dit raadsvoorstel een toetsende rol op ruimtelijke gronden. Dit is een toetsing op feiten en juridische juistheid. En volgens die toetsing voldoet dit voorstel. Tot zover de afweging met het hoofd. En dan onze afweging met het hart: We zien in dit voorstel dat de buren een gebouw met arbeidsmigranten vlakbij hun huis krijgen. We hadden graag veel meer aanpassing van het plan gezien in overleg met de buren in plaats van de aanpassing vanwege theoretische juridische spuitzones zodat het voorstel wettelijk voldoet” zei Harro Pruijssen.

Door het recht van naastgelegen boeren om met gif te mogen spuiten moet op kavel 21a een strook grond (spuitzone) vrij worden gehouden. Vanwege dit recht is door de ontwikkelaar het woongebouw, na de aanvraag van de voorlopige vergunning, verplaatst naar een plek dichter bij het huis van de buren op nr. 25. 

Keuze

“De mensen waar het vanavond om gaat in dit voorstel en die in het voorstel geen stem hebben, en die hier vanavond ook niet zijn en waar we het uiteindelijk voor doen: zijn de arbeidsmigranten” vervolgde Harro. “Deze mensen doen werk dat velen van ons niet willen doen. Ze verdienen een goed onderdak net als wij allemaal hebben of voor onszelf wensen. Met dit doel voor ogen hebben we als ChristenUnie een afweging gemaakt zoals gezegd met hoofd en hart: en dat heeft ons doen besluiten om voor dit voorstel te stemmen”.

Uiteindelijk stemden 19 raadsleden voor en 8 tegen het voorstel.

En nu?

Een paar dagen geleden stuurde de ontwikkelaar een nieuwe tekening met gebouwen die verder van de buren op nr. 25 af staan. De afspraak is gemaakt dat deze nieuwe inrichtingstekening met omwonenden wordt besproken. 

De kans is groot dat nog juridische procedures zullen volgen. Het kan dus alsnog lang duren voordat duidelijk is of deze huisvesting voor arbeidsmigranten wordt gerealiseerd.