Deze column is geschreven door: Wethouder Jan Peter van der Sluis.
Deze column is geschreven door: Wethouder Jan Peter van der Sluis. Foto: Marjan van Houwelingen.

Column wethouder Van der Sluis: Participatie: Hobby of Lobby?

· leestijd 2 minuten Algemeen

Woningbouw staat hoog op de agenda. Dat is terecht want de vraag naar woningen is groot. We staan aan de vooravond van een grote ontwikkeling in Kampen met betrekking tot het toevoegen van woningen én voorzieningen. Ook in de stad zelf (binnenstedelijk noemen we dit) zijn er mooie plekken aan te wijzen waar woningbouw nog kan plaatsvinden. Dat is ook onze opdracht. We moeten zorgvuldig omgaan met de beschikbare ruimte. 

We kennen allemaal de plekken. Bijvoorbeeld de Boven Havenstraat, de locatie oude bibliotheek in Kampen en in IJsselmuiden de locatie van voormalige MAVO, de Bakkerij en het Sonnenbergkwartier. Dit zijn kansen. Kansen op woningbouw dichtbij voorzieningen. Bij deze woningbouwontwikkelingen heb je te maken met mensen die al in die buurt wonen en die niet altijd zitten te wachten op woningbouw. Het is ze ook niet te verwijten dat ze van de lobby hun hobby maken. Worden omwonenden wel serieus genomen in deze participatie? Soms draait deze participatie uit op een grote teleurstelling. 

Ik denk dat de definitie van participatie van belang is. Participatie is namelijk niet dat iedereen zijn zin krijgt of dat er 100% draagvlak is. Al geven politici deze hoop wel eens af door zich gelijk te scharen achter de wensen van de omwonenden. Als de gemeenteraad dan anders beslist dan is de teleurstelling bij omwonenden alleen maar groter. Ze kregen immers valse hoop. Uiteindelijk gaat het om de vraag wie het laatste woord heeft. Dat is de gemeenteraad die een goede ruimtelijke afweging moet maken en het algemeen belang voor ogen moet houden.  Hoe verleidelijk het ook is om je achter een individueel belang te scharen.  

Moeten we participatie bij woningbouw in de stad dan maar in de kliko gooien? Ik denk het tegendeel. Als participatie betekent dat iedereen blij wordt van de ontwikkelingen dan kunnen we wel stoppen. Participatie is wel het ophalen van meningen, wensen en belangen. Participatie is gebaat bij duidelijkheid en betrokkenheid. Ik heb daar in eerdere columns aandacht aan gegeven en heb daar de afkorting KAMPEN voor genoemd. De K stond voor een helder Kader. Daar begint het mee. Het moet voor iedereen helder zijn wat de mogelijkheden en wat de procedure is. Zeker bij gebiedsontwikkeling is het van belang om helder te zijn in het doel van de ontwikkeling en welke ruimte er nog is om iets te veranderen. 

Binnen het vastgestelde kader moet er goed worden geluisterd. Dat vraagt een actieve houding. Waar kun je elkaar vinden en welke wensen en behoeften leven er? Soms zijn die belangen/wensen ook weer niet zo groot. Tijdens een werkbezoek aan Hardenberg heb ik voorbeelden gehoord van een gemeente die met een paar kleine ingrepen veel bezwaar kon wegnemen. Soms zelfs alle bezwaren. Direct contact is hierbij essentieel. Nodig mensen uit of ga er langs. Waar het kan, moet de gemeente meebewegen. En als dat niet kan, wees er helder over. Tot slot is het aan de gemeenteraad om een oordeel te geven vanuit het algemeen belang. Alle inwoners die met smart wachten op een (andere) woning zullen niet in tranen achter de microfoon staan en tig brieven schrijven maar het is wel een groot algemeen belang die moet meewegen. Dat vraagt om lef. Dat vraagt ook om participatie en niet alleen als een hobby.

Wethouder Jan Peter van der Sluis

Nick de Vries