Deze bijdrage van Raadspraat is geschreven door Arjan Sollie commissielid voor de VVD.
Deze bijdrage van Raadspraat is geschreven door Arjan Sollie commissielid voor de VVD. Foto: Aangeleverd.

Raadspraat VVD: Weer volop aan het werk voor Kampen

· leestijd 2 minuten Algemeen

Het zomerreces is alweer voorbij en we zijn weer begonnen. De komende maanden staat er veel werk op ons te wachten in Kampen.

Nieuw gezicht

Gelukkig mogen we binnen de VVD Kampen een nieuw gezicht verwelkomen, dat ons commissieteam zal versterken.

Laat ik me mezelf even voorstellen: mijn naam is Arjan Sollie, 33 jaar oud, geboren en getogen in Kampen. Het is een eer om actief te zijn voor zo’n prachtige gemeente. Hoewel Kampen al een mooie en prettige plek is om te wonen, streven we naar verbetering en duurzaamheid voor de toekomst. Ik zal me voor de volle 110% inzetten om onze gemeente nog aantrekkelijker en toekomstbestendiger te maken.

De komende maanden staan er diverse belangrijke onderwerpen op de agenda van de raadscommissies. Denk aan de nieuwe sport- en beweegvisie, de gemeentelijke belastingvisie en de meerjarenstrategie voor het Sociaal Domein.

De Spanker verkeert in slecht staat

Ook zijn er kwesties die weliswaar kleiner lijken, maar zeker niet minder belangrijk zijn. Neem bijvoorbeeld de staat van het schoolgebouw van De Spanker, dat dringend aan vernieuwing toe is. Het is opvallend dat dit bijzonder onderwijs niet was opgenomen in het vernieuwingsplan, terwijl andere scholen wel waren meegenomen in het Reevedeltaplan.

Er zijn momenteel geen plannen voor De Spanker om te renoveren of te verhuizen, en er wordt pas in 2025 concreet naar gekeken. Gezien de huidige staat van het gebouw is dit voor de VVD Kampen echt onacceptabel.

Een schoolgebouw mag niet langdurig in zo’n slechte staat verkeren, omdat dit ten koste gaat van het onderwijs. Als lokale VVD vinden wij dat goed en passend onderwijs voor iedereen bereikbaar zijn en daar valt een goed functionerend pand dan ook onder. Daarom zetten wij ons in om dit punt op de agenda te krijgen en om ook voor 2025 als gemeente actie te ondernemen.

Grond op Kampereiland

Een ander punt dat al enkele jaren speelt en wellicht op het eerste gezicht klein lijkt, is de regeling voor pachtgronden en het burgeropstalrecht op het Kampereiland. Deze huidige regeling bemoeilijkt het voor bewoners om financiering van de bank te verkrijgen, wat betekent dat ze geen hypotheek kunnen krijgen voor het stoppen met ‘boeren’ of voor een aankoop en verbouwing.

Hoewel de gemeente recentelijk actie heeft ondernomen, horen we nog steeds van meerdere bewoners dat deze acties niet het gewenste effect hebben gehad. Dit probleem is naar onze mening dus nog niet opgelost en moet op de agenda blijven staan totdat er een goede oplossing is gevonden.

Als lokale VVD vinden wij dat je als gemeente een betrouwbare overheid moet zijn die luistert naar haar inwoners. Wanneer een basis recht, zoals in dit geval je thuis, belemmert wordt door (foutieve) regels en wetgeving vanuit de gemeente, moeten we daar als VVD-fractie, en als totale raad, snel en verantwoordelijk op te reageren.

Zolang dit nog niet volledig is gebeurd, zullen wij ons hard blijven maken voor deze groep inwoners.

Aankoop ‘oud’ C&A-pand

Verder heeft de gemeente het C&A-pand gekocht voor de bouw van een fietsenstalling, gezien de verwachte toename van bouwactiviteiten in de binnenstad. Dit lijkt een goede reden, maar het staat wellicht haaks op de eerder geformuleerde visie van de gemeente om vastgoed af te stoten. Als gemeente moet je geen vastgoedreus willen zijn. Bovendien roept het bedrag, dat voor dit pand moet worden betaald, vragen op over de rechtvaardigheid van deze beslissing, aangezien het uiteindelijk geld van de inwoners betreft. We blijven als VVD Kampen kritisch op de uitgaven die de gemeente maakt.

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van kwesties die weliswaar klein lijken, maar van groot belang zijn. De VVD Kampen zet zich actief in voor deze en nog veel meer andere onderwerpen. Ons doel is om de inwoners en ondernemers van Kampen zo goed mogelijk te vertegenwoordigen!